PARTNER PORTALU

Mostostal zdobywa nowe kontrakty

W stosunku do roku 2015 Mostostal Warszawa odnotował 44-procentowy wzrost w zakresie wartości podpisanych kontraktów w porównaniu do roku poprzedniego. W 2016 r. firma pozyskała nowe kontrakty na łączną kwotę 0,6 mld zł.

Autor: HouseMarket.pl 21 marca 2017 14:33

Pomimo spadku produkcji budowlano-montażowej, grupa Mostostal Warszawa kontynuowała zapoczątkowaną w 2014 r. tendencję pozytywnych wyników finansowych i zakończyła rok zyskiem brutto w kwocie 41 mln zł. W 2016 r. firma odnotowała 15 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, w którym uwzględnione zostało zdarzenie jednorazowe, jakim było utworzenie odpisu na część aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 12 mln zł, co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie wyniku netto o tę kwotę. Osiągnęliśmy skonsolidowany przychód ze sprzedaży w kwocie 1,4 mld zł, który w porównaniu do 2015 roku wzrósł o 10 proc.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. grupa posiadała 216 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Zadłużenie finansowe, uwzględniając leasing, kredyty bankowe oraz dług korporacyjny względem Acciona Construcción wyniosło 221 mln zł.

- Posiadamy bardzo korzystny profil zadłużenia finansowego, gdyż tylko 17 mln zł z 221 mln zł to kredyty bankowe i leasing (9 mln zł według stanu na dzień 31.12.2015 r.). Zredukowaliśmy również o 3 mln euro nasz dług korporacyjny w stosunku do Acciony Construcción, który na koniec 2016 r. wyniósł 204 mln zł. Na dzień dzisiejszy terminy spłaty udzielonych pożyczek zostały wydłużone, co pozwoli nam na efektywne wykorzystanie tego dodatkowego źródła finansowania w dalszy rozwój Mostostalu Warszawa – tłumaczy prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski.

Z uwagi na wysokie saldo pożyczek denominowanych w euro, grupa jest narażona na wpływ różnic kursowych z tego tytułu. Wartość ujemnych różnic kursowych od pożyczek ujętych w raporcie za 2016 rok wyniosła 7 mln zł.

Na koniec 2016 r. kapitał własny netto firmy wyniósł 238 mln zł (w porównaniu do 31 grudnia 2015 r. zwiększył się o 6 proc.), natomiast zatrudnienie osiągnęło poziom 1497 pracowników i było wyższe o 23 osoby w porównaniu do stanu na koniec 2015 r.

Portfel zleceń na koniec 2016 r. wyniósł 1,4 mld zł. Największą jego część stanowiły kontrakty z sektora energetycznego. Grupa Mostostal Warszawa istotną część swoich zasobów koncentruje obecnie na budowie nowych bloków energetycznych nr 5. i 6. w Elektrowni Opole. Realizacja kontraktu w Opolu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Poziom zaawansowania prac wynosi 65 proc. Pozostałą część portfela grupy wypełniają kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, infrastrukturalnego oraz ochrony środowiska.

W związku z dobrą sytuacją finansową,  firma konsekwentnie poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów. Od początku 2016 r. grupa zwiększyła limity w ramach linii gwarancyjnych na kontrakty budowlane o 177 mln zł.

W dniu 8 marca 2017 r. rada nadzorcza spółki zatwierdziła wynik finansowy za rok 2016 i zarekomendowała, aby zysk netto przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

- Na podstawie przeprowadzonej analizy przepływów środków pieniężnych, jak również struktury portfela zleceń, oceniam, że rok 2017 będzie rokiem kontynuacji pozytywnych wyników ekonomicznych grupy Mostostal Warszawa – twierdzi prezes Andrzej Goławski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych