PARTNER PORTALU

Aramus dostał kredyt na Apartamenty Dąbrowskiego

Aramus realizujący Apartamenty Dąbrowskiego zawarł z Alior Bankiem umowę o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności.

Autor: PAP 18 listopada 2015 10:07

Kwota kredytu wynosi 13 mln 550 tys. zł. Kredyt ma być przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie budynku mieszkalno - usługowego, wielorodzinnego z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 221/3, obręb 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Dąbrowskiego w Krakowie.

Dzień ostatecznej spłaty ustalono na 28 września 2018 roku . Karencja w spłacie kapitału do dnia 29 czerwca 2017 roku. Oprocentowanie kredytu (zmienne) na dzień zawarcia umowy : 4,48 proc. w skali roku

Zabezpieczenia:

1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy prowadzonego w banku oraz innych rachunków bankowych kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w banku.

2. Hipoteka do kwoty 21 mln 825 tys. zł ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot kredytu, roszczeń o odsetki oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne, w tym opłat i prowizji wpisana na pierwszym miejscu na rzecz banku na prawie własności przysługującym kredytobiorcy do nieruchomości położonej w Krakowie, Podgórze, obejmującej działkę nr 221/3 o powierzchni 0,3414 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00181864/1.

3. Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie w trakcie budowy) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 13 mln 877 tys. 777 zł.

4. Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po zakończeniu inwestycji) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości zaakceptowana przez bank, tj. 24 mln 922 tys. zł. Kolejne polisy na kwotę równą wartości niesprzedanych lokali.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10 proc. kapitałów własnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych