PARTNER PORTALU

Banki mają trzy propozycje dla frankowiczów

Utwo­rze­nie dwóch fun­du­szy - dla osób, które znaj­dą się w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej oraz dla fran­ko­wi­czów, na wy­pa­dek gwał­tow­ne­go wzro­stu kursu tej wa­lu­ty, a także wpro­wa­dze­nie możli­wo­ści zmia­ny za­bez­pie­cze­nia kre­dy­tów hi­po­tecz­nych - to pro­po­zy­cje ban­kow­ców ws. roz­wią­za­nia m.​in. pro­ble­mu kre­dy­tów fran­ko­wych.

Autor: PAP 11 marca 2015 11:00

We­dług pre­ze­sa ZBP Krzysz­to­fa Pie­trasz­kie­wi­cza ban­kow­cy, opra­co­wu­jąc swoją kon­cep­cję, brali pod uwagę to, co wy­da­rzy­ło się na rynku kre­dy­to­wym po de­cy­zji SNB z 15 stycz­nia, sta­no­wi­sko Ko­mi­te­tu Sta­bil­no­ści Fi­nan­so­wej i pre­ze­sa NBP, opi­nie pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go, a także pre­mier Ewy Ko­pacz, wi­ce­pre­mie­ra Ja­nu­sza Pie­cho­ciń­skie­go oraz głosy w dys­ku­sji, jakie po­ja­wi­ły się po przed­sta­wie­niu kon­cep­cji prze­wa­lu­to­wa­nia kre­dy­tów fran­ko­wych przez prze­wod­ni­czą­ce­go KNF.

Trzy nowe pro­po­zy­cje to wzbo­ga­ce­nie tzw. "sze­ścio­pa­ku", który ban­kow­cy przed­sta­wi­li krót­ko po uwol­nie­niu kursu fran­ka wobec euro i "czar­nym czwart­ku" 15 stycz­nia. "Sze­ścio­pak", który obec­nie jest wdro­żo­ny i re­ali­zo­wa­ny przez banki - pod­kre­ślił Pie­trasz­kie­wicz - nadal by obo­wią­zy­wał, choć z cza­sem nowe pro­po­zy­cje mo­gły­by za­stą­pić nie­któ­re jego ele­men­ty.

Ban­kow­cy pro­po­nu­ją trzy roz­wią­za­nia. Pierw­sze z nich to utwo­rze­nie fun­du­szu wspie­ra­nia re­struk­tu­ry­za­cji kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. Byłby on ad­re­so­wa­ny do wszyst­kich klien­tów, ma­ją­cych pro­ble­my ze spła­tą kre­dy­tów - nie­za­leż­nie od tego, czy by­ły­by to kre­dy­ty zło­to­we czy wa­lu­to­we. Z fun­du­szu mo­gły­by sko­rzy­stać osoby, które utra­ci­ły pracę, są do­tknię­te cho­ro­bą lub padły ofia­rą klę­ski ży­wio­ło­wej. Fun­dusz byłby stwo­rzo­ny przede wszyst­kim ze środ­ków ban­ko­wych.

"To by­ło­by re­wi­ta­li­zo­wa­nie i po­sze­rze­nie usta­wy, która zo­sta­ła przy­ję­ta na po­cząt­ku kry­zy­su w roku 2009" - po­wie­dział Pie­trasz­kie­wicz.

Dru­gie roz­wią­za­nie za­kła­da­ło­by wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści za­mia­ny za­bez­pie­cze­nia kre­dy­tów hi­po­tecz­nych na inne ade­kwat­ne za­bez­pie­cze­nie, oczy­wi­ście na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy.

Trze­ci po­mysł ban­kow­ców, mówił Pie­trasz­kie­wicz, to utwo­rze­nie ko­lej­ne­go fun­du­szu - tzw. sek­to­ro­we­go fun­du­szu sta­bi­li­za­cyj­ne­go. Fun­dusz byłby ad­re­so­wa­ny dla po­sia­da­czy kre­dy­tów we fran­kach, a jego celem by­ło­by sta­bi­li­zo­wa­nie wy­so­ko­ści rat kre­dy­tu - by­ła­by moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z niego, gdyby kurs fran­ka gwał­tow­nie wzrósł i za­ra­zem wzro­sła­by rata kre­dy­tu. Jed­nak sko­rzy­sta­nie z fun­du­szu łą­czy­ło­by się ze zo­bo­wią­za­niem kre­dy­to­bior­cy, że prze­wa­lu­tu­je swój kre­dyt na zło­tów­ki w mo­men­cie, gdy kurs fran­ka spad­nie do wcze­śniej za­de­kla­ro­wa­ne­go po­zio­mu.

Roz­wią­za­nie to by­ło­by do­stęp­ne dla kre­dy­to­bior­ców, któ­rzy re­gu­lar­nie dotąd spła­ca­li kre­dyt, ale w mo­men­cie gwał­tow­ne­go wzro­stu kursu fran­ka ich moż­li­wo­ści spła­ty stały się ogra­ni­czo­ne. Fun­dusz byłby utwo­rzo­ny głów­nie ze środ­ków ban­ko­wych, choć swój udział mia­ły­by środ­ki po­cho­dzą­ce z in­nych źró­deł.

Za pro­po­zy­cją, jak mówił Pie­trasz­kie­wicz, stoi 11 ban­ków, które sta­no­wią ponad 90 pro­cent rynku wa­lu­to­wych kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. Jej szcze­gó­ły mają być do­pra­co­wa­ne do końca maja. We­dług pre­ze­sa ZBP pro­po­zy­cje te mogą wy­ma­gać zmian usta­wo­wych.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.