PARTNER PORTALU

Jakie trendy panują wśród młodych kredytobiorców?

Jak wynika z danych BIK, 550 tys. kredytobiorców w wieku 18 – 24 lata posiada 597 tys. kredytów konsumpcyjnych oraz 13 tys. kredytów mieszkaniowych (stan na maj 2015 r.). Kredyty mieszkaniowe młodzi obsługują razem z rówieśnikami - kredytobiorców jest w tej grupie pra­wie dwukrotnie więcej (22,5 tys.) niż obsługiwanych rachunków.

Autor: Housemarket.pl 14 października 2015 13:02

Jak podaje GUS, w 2014 r. było w Polsce blisko 3,4 mln osób w wieku 18 – 24 lata, co stanowi ok 11 proc. dorosłej populacji. Udział mło­dych w liczbie osób obsługujących kredyty konsumpcyjne wynosi 5 proc., nato­miast w liczbie kredytobiorców mieszkaniowych jest niewielki i wynosi 0,6 proc. W maju br. młodzi posiadali 159 tys. kart kredytowych (około 2,6 proc. wszystkich kart na rynku), z czego 107 tys. kart było aktywnych. Zadłużenie młodych w kre­dytach konsumpcyjnych wynosiło 3,8 mld zł, 11 proc. tej kwoty obsługiwane było z opóźnieniem powyżej 90 dni. Z tytułu kredytów mieszkaniowych byli winni bankom i SKOK-om 1,9 mld zł, 6 proc. tej kwoty było opóźnione w obsłudze ponad 90 dni. Młodzi mężczyźni częściej od rówieśniczek obsługują kredyt konsumpcyjny, na­tomiast w kredytach mieszkaniowych przeważają kobiety (60 proc. kredytobiorców tej grupy wiekowej).

- Osoby rozpoczynające dorosłe życie stanowią interesujący seg­ment rynku. Pierwszy rachunek bankowy, karta kredytowa, pierwszy kredyt są dla banku początkiem budowania relacji z klientem. Dla młodej osoby jest to zastrzyk gotówki oraz, co może ważniejsze, rozpoczęcie procesu budowania historii kredytowej. Banki przywiązują dużą wagę do pozyskania ludzi młodych, zwłaszcza studentów - mówi dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK. - Liczą na to, że w następnych latach, wraz ze wzrostem do­chodów i potrzeb, ich relacje z bankiem będą się pogłębiać, młodym zaś pozy­tywna historia kredytowa przyda się np. przy staraniach o kredyt mieszkaniowy - dodaje.

Kredyty zaciągane przez osoby młode w latach 2011–2015

W latach 2011–2015 banki i SKOK-i udzieliły osobom mającym w momencie pod­pisywania umowy kredytowej poniżej 25 lat prawie 2 mln kredytów, co stanowiło 6,5 proc. liczby udzielonych przez nie w tych latach pożyczek. Jest to udział znaczą­cy, choć niższy od udziału osób w wieku poniżej 25 lat w liczbie osób dorosłych (11 proc.). - Aktywność kredytowa młodych rośnie z wiekiem. Aktywność osiemnasto­latków jest znikoma. Z tytułu młodzieńczych kredytów konsumpcyjnych zaciągniętych w latach 2011–2015 pozostaje do spłaty jeszcze 5,5 mld zł. Średnie zadłużenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych osób mających w mo­mencie podpisywania umowy kredytowej 18–24 lata, powstałe w latach 2011–2015, wynosi obecnie 7084 zł i jest znacząco niższe od średniego zadłużenia osób od nich starszych, choć nieco wyższe od średnie­go długu seniorów - mówi dr Andrzej Topiński.

Topiński podkreśla, że jakość kredytów konsumpcyjnych zaciąganych przez osoby w wieku poniżej 25 lat jest relatywnie słabsza niż kredytów udzielonych osobom od nich starszym. Generalnie ryzyko kredytowe maleje z wiekiem kredytobiorcy i dotyczy to także porównań starszych grup wie­kowych. Ta wyraźna odwrotna zależność ryzyka od wieku kredytobiorcy dotyczy kredytów konsumpcyjnych, w przypadku kredytów mieszkaniowych zależność ryzyka od wieku kredytobiorcy jest mniej widoczna.

Młode kobiety spłacają kredyty lepiej od rówieśników, ale ta prawidłowość wy­stępuje też w starszych grupach wiekowych. Generalnie im starsza grupa wiekowa, tym kredyty spłacane są lepiej. Jedynie  seniorzy spłacają je nieznacznie gorzej, niż grupa osób w wieku 45–64 lata. Oce­na kondycji wieloletnich kredytów w krótkim okresie po ich udzieleniu, zasadna w przypadku kredytów na krótsze okresy, w odniesieniu do kredytów mieszkanio­wych nie jest miarodajna. Młodzi zadłużający się na cele mieszkaniowe obsługują swe kredyty słabiej niż osoby, które zadłużyły się w wieku 25–44 lata, ale w po­równaniu z kredytobiorcami jeszcze starszymi (45–64 lata), nie wypadają źle. W 2011 r. udział seniorów w liczbie udzielonych kredy­tów mieszkaniowych wyniósł tylko 1,3 proc., młodych poniżej 25 lat 4,7 proc. Najliczniej reprezentowani byli, co nie dziwi, kredytobiorcy w wieku 25–34 lata (48,6 proc. ogółu kredytobiorców).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych