Nowe mieszkania Murapolu w Warszawiehousemarket.pl - 29 stycznia 2018 13:22


Murapol oraz Przedsiębiorstwo dochodzeń roszczeń i prowadzenia egzekucji podpisały warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Posag 7 Panien.

Murapol planuje realizację projektu deweloperskiego obejmującego budowę 766 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 33.100 mkw. 

Nieruchomość o łącznej powierzchni 40.617 mkw została zakupiona za cenę w łącznej wysokości 30 milionów zł netto. 

Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawarta nie później niż 15 marca 2018 r. pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawa z prawa pierwokupu.