W Węgorzewie powstaną mieszkania wspieranePAP - 28 marca 2019 15:09


Fundacja Pomocy Społecznej "Nasz Dom Węgorzewo" utworzy mieszkania wspierane dla ośmiu dorosłych. Zamieszkają w nich osoby upośledzone umysłowo. Pod okiem opiekunów będą się uczyły samodzielnego życia.

Osoby dorosłe upośledzone umysłowo w mieszkaniu wspieranym będą uczyły się codziennego funkcjonowania: przygotowywania posiłków, sprzątania, robienia zakupów czy utrzymywania kontaktów z rodziną i znajomymi. Usamodzielnianie się będzie prowadzone pod okiem opiekuna.

"Projekt przyczyni się do usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki wsparciu użytkownicy zwiększą swój poziom uczestnictwa w życiu społecznym, co może przełożyć się na wzrost kompetencji i umiejętności społecznych oraz na poziom samodzielności i zdrowia. Dzięki mieszkaniom wspieranym użytkownicy nabędą możliwość lepszego radzenia sobie z problemami wynikającymi z pogorszonego stanu zdrowia oraz zaniedbania społecznego" - napisano w uzasadnieniu projektu, który w czwartek otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

Koszt utworzenia mieszkań wspomaganych w Węgorzewie wyniesie 804 tys. zł, wysokość dofinansowania to 641 tys. zł.