PARTNER PORTALU

Jak zmienić przeznaczenie gruntów rolnych

Wobec uchwalenia nowych przepisów wprowadzających istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, problematyka zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze zyska na znaczeniu.

Autor: dr Jan Wszołek, adwokat, senior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr 10 maja 2016 15:03

Wobec uchwalenia nowych przepisów wprowadzających istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, problematyka zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze niewątpliwie zyska na znaczeniu. Kluczowe dla inwestorów zamierzających realizować inwestycje na gruntach rolnych regulacje zawarte są przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które kilka miesięcy temu zostały kolejny raz znowelizowane. Definiują one nieruchomość rolną bardzo szeroko (przede wszystkim jest to grunt sklasyfikowany jako użytek rolny w ewidencji gruntów, niezależnie od przeznaczenia w planie miejscowym), co oznacza, że przepisy ustawy znajdują zastosowanie przy realizacji wielu inwestycji.

Na podstawie przepisów powołanej ustawy grunty rolne najwyższych klas podlegają szczególnej, ustawowej ochronie. Przepisy UGRiL regulują procedurę zmiany przeznaczenia gruntów (na etapie planowania przestrzennego) oraz procedurę wyłączenia ich z produkcji rolniczej (na etapie budowy).

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze

Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze. Procedura ma miejsce, gdy grunty rolne są przeznaczone na cele rolnicze w planie miejscowym albo znajdują się na terenie nieobjętym planem miejscowym. Przebieg procedury i konieczność jej przeprowadzenia są uzależnione od klasy użytków rolnych oraz od położenia nieruchomości. Inaczej wygląda procedura dla gruntów rolnych klas I-III oraz IV-VI, a także inaczej w przypadku gruntów położonych na terenach miast.

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze wymaga, co do zasady, zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i może nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

W październiku 2015 roku weszła w życie nowelizacja UGRiL, zgodnie z którą zgoda ministra nie jest wymagana, jeżeli grunty rolne klas I-III spełniają łącznie następujące kryteria (art. 7 ust. 2a UGRiL):

- co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy (przy czym - zwarta zabudowa to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m, a obszar zwartej zabudowy to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m);

- położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (działka budowlana to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce);

- położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych