PARTNER PORTALU

Kiedy podatek od odziedziczonej nieruchomości?

Osoby, które zamierzają sprzedać odziedziczoną nieruchomość powinny dokładnie zgłębić temat dotyczący ewentualnych zobowiązań względem fiskusa. Kwestia zobowiązań podatkowych uzależniona jest bowiem od szeregu czynników, które łatwo przeoczyć.

Autor: HouseMarket.pl 31 sierpnia 2015 08:31

Przychód ze sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w formie spadku jest z zasady objęty podatkiem PIT. Często podatek od sprzedaży nieruchomości mylony jest jednak przez zainteresowanych z podatkiem od spadku nieruchomości.

W przypadku tego drugiego zobowiązania, istnieje szereg ulg podatkowych. Od podatku od spadku zwolnione jest nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia przez najbliższych członków rodziny np. małżonka, syna, córkę, pasierba, rodzeństwo. W tym przypadku ważne jest jednak, aby fakt otrzymania darowizny zgłosić w terminie 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się objęcia masy spadkowej. Po tym terminie nie ma możliwości skorzystania z podobnego zwolnienia podatkowego, a wysokość zobowiązania może wynieść od 3 do 20 proc. wartości spadku.

Osoby, które są objęte ulgą podatkową od spadku muszą jednak uregulować podatek od sprzedaży, o ile zdecydują się na sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Istnieje więc w tym przypadku analogiczna zasada, do tej której podlegają osoby fizyczne nabywające nieruchomość na wolnym rynku. Szczególnie istotna kwestia to określenie końca roku, od którego naliczany jest okres tych 5 lat. W przypadku dziedziczenia nieruchomości decydującym momentem jest data śmierci spadkodawcy. Nie jest więc istotne, w którym dniu nieruchomość została faktycznie przejęta przez spadkobiercę.

W przypadku podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat występuje ulga mieszkaniowa, która uwarunkowana jest tym, aby pozyskane ze zbycia środki przeznaczyć ponownie na cel mieszkaniowy. Analogiczne zasady występują również w przypadku nieruchomości, która została przejęta w drodze spadku. O ile spadkobierca przeznaczy uzyskane ze sprzedaży środki na realizację własnych celów mieszkaniowych, może liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży. Otrzymane w ten sposób środki spadkobierca musi wydać w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonał sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wydatkiem na cele mieszkaniowe jest między innymi:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału;
  • nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność;
  • nabycie gruntu budowlanego lub udziału w takim gruncie.


Oprócz tego do grupy wydatków mieszkaniowych zalicza się również:

  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie
    budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego;
  • spłatę kredytu na cele mieszkaniowe (zaciągniętego przed dniem sprzedaży odziedziczonej nieruchomości).

Należy również nadmienić, że zasady dotyczące zwolnień podatkowych od sprzedaży nieruchomości obowiązują także w sytuacji, gdy spadkobierca zamierza realizować nowy cel mieszkaniowy poza granicami Polski (tzn. w Szwajcarii, krajach Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych