PARTNER PORTALU

Najem instytucjonalny mieszkania - bez tajemnic

Najem instytucjonalny ma na celu lepsze zabezpieczenie interesów wynajmującego i ochronę interesów osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Szczegóły novum na rynku najmów - dla HouseMarket.pl - przybliżają adwokat i wspólnik Agnieszka Adamczewska oraz aplikant adwokacki Dominika Bura z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy.

Autor: Adwokat i wspólnik Agnieszka Adamczewska oraz aplikant adwokacki Dominika Bura z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k. 03 listopada 2017 11:38

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie w dniu 11 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), zwana dalej „Ustawą o KZN” jest efektem wprowadzenia zapowiadanego od dawna programu „Mieszkanie Plus”.

Naczelnym celem, który przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu Ustawy o KZN było: „wprowadzenie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie stabilnych ram budownictwa mieszkaniowego”. Stąd też w preambule do Ustawy KZN znajdują się odwołania do art. 75 Konstytucji, na mocy którego na władzy publicznej spoczywa obowiązek prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz do art. 5 Konstytucji, nakazującego kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o KZN wprowadza wiele istotnych zmian, mających swoje źródło aż w 17 ustawach, w tym dotyczących funkcjonowania rynku nieruchomości, a w szczególności obejmujących sektor mieszkalnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział 1 Ustawy o KZN, w którym zawarte zostały nowe pojęcia m.in. czynsz normowany, podział najmu na najem z opcją oraz bez opcji, czy też najem instytucjonalny.

Wśród najważniejszych zmian wyróżnić należy: utworzenie krajowego zasobu lokali mieszkalnych na wynajem, wprowadzenie nowego typu umowy najmu – tzw. najmu instytucjonalnego, zmiany w funkcjonującej już od 2010 r. instytucji najmu okazjonalnego oraz zmiany w zasadach obliczania taksy notarialnej za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do zajmowanego lokalu.

Szczególną uwagę należy poświęcić bardzo istotnemu novum na rynku najmów jakim jest najem instytucjonalny. Ta nowa instytucja ma na celu lepsze zabezpieczenie interesów wynajmującego i ochronę interesów osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych.

Najem instytucjonalny – cechy charakterystyczne

Artykuł 119 ust. 4 Ustawy o KZN wprowadza nowy rozdział 2b do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529), zwanej dalej „Ustawą OPL”.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 19f ust. 1 Ustawy OPL: „Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali”.

Wynajmujący – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych

Pierwszym istotnym elementem, na jaki należy zwrócić uwagę jest zawężenie grupy adresatów niniejszego przepisu wyłącznie do przedsiębiorców. Zapis ten został powiązany ze zmianą dotyczącą najmu okazjonalnego, również uregulowanego w Ustawie OPL, który od tej pory dedykowany będzie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych, czyli inwestorom prywatnym.

Umowa najmu instytucjonalnego – wyłącznie na czas oznaczony

Artykuł 19f ust. 2 Ustawy OPL umożliwia zawarcie umowy najmu instytucjonalnego wyłącznie na czas oznaczony. Istotny jest zapis wyłączający stosowanie art. 661 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym najem zawarty na okres dłuższy niż 10 lat po upływie tego terminu uznaje się za zawarty na czas nieokreślony. Dla porównania umowa najmu okazjonalnego może być zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Zatem okres, na jaki może być zawarta umowa najmu instytucjonalnego pozostaje w gestii stron umowy, tj. może to być nawet kilkanaście, czy też kilkadziesiąt lat.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych