PARTNER PORTALU

Prawo do gruntu podwyższa wartość nieruchomości

Podejmując decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania warto wziąć pod uwagę prawo do gruntu, na którym wybudowany został budynek. Wyższe obciążenia związane z użytkowaniem wieczystym wpływają na niższą wycenę nieruchomości i powinny być uwzględnione już w cenie sprzedaży.

Autor: HouseMarket.pl 28 lipca 2015 15:22

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste najczęściej na okres 99 lat. To rodzaj władania nieruchomością, który jest bardzo zbliżony do własności. Podobnie jak właściciel użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu i nim rozporządzać, ale w swych działaniach jest ograniczony treścią umowy z właścicielem nieruchomości. Ta umowa określa przeznaczenie gruntu, obowiązki użytkownika wieczystego i wysokość opłat. Osoba posiadająca taki tytuł prawny do gruntu może wznosić na nim budynki, które będą stanowiły jej własność, a nie właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa czy gminy.

Budowanie na użytkowaniu wieczystym

Z punktu widzenia inwestora, budowanie na użytkowaniu wieczystym może okazać się bardzo atrakcyjne. Przede wszystkim takie nieruchomości są znacznie tańsze niż porównywalne grunty z prawem własności. Różnica w cenie może sięgać nawet 30-40 proc. Deweloperzy chętnie więc budują na użytkowaniu wieczystym, ale zakup takiej nieruchomości wiąże się z dużo większym ryzykiem inwestycyjnym.

- Umowy o użytkowanie wieczyste najczęściej zobowiązują inwestorów do korzystania z gruntu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Na obszarach, na których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, najczęściej konieczna jest bardzo kosztowna zmiana umowy. W przeciwnym wypadku, budowa może okazać się niezgodna z celem użytkowania wieczystego i skutkować rozwiązaniem umowy z właścicielem gruntu – wyjaśnia Marek Szmolke z firmy PB Start.

Umowa o użytkowanie wieczyste może zostać rozwiązana przed upływem terminu w przypadku gdy użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem. Może to nastąpić również w sytuacji, gdy wbrew umowie użytkownik nie zrealizował określonego programu inwestycyjnego.

Mieszkanie na użytkowaniu wieczystym

Kupując mieszkanie formalnie nabywamy prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą grunt i części wspólne budynku (klatka schodowa, pomieszczenia techniczne, itd.). Na rynku znajduje się wiele inwestycji zrealizowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Nabywca takiego lokum staje się więc współużytkownikiem gruntu ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Z punktu widzenia nabywcy lokalu wybudowanego na użytkowaniu wieczystym najistotniejsza jest kwestia opłaty rocznej. Na gruntach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wynosi ona 1 proc. wartości gruntu, a właściciele mieszkań pokrywają ją w części odpowiadającej ich udziałom w nieruchomości wspólnej.

- Przed zakupem takiego mieszkania należy koniecznie zapytać o wysokość opłaty rocznej. Aby ograniczyć ryzyko związane z jej wzrostem warto również ustalić datę ostatniej wyceny nieruchomości. Im starszy jest operat szacunkowy, tym większe prawdopodobieństwo aktualizacji wyceny i wzrostu opłat – podkreśla Marek Szmolke.

Przez długie lata opłaty roczne za użytkowanie wieczyste były obciążeniem porównywalnym z podatkiem od nieruchomości. Od 2006 roku gminy zaczęły jednak aktualizować wyceny nieruchomości i wysokość opłat drastycznie wzrosła. Obecnie, w niektórych miejscach kilkukrotnie przewyższają one daninę z tytułu podatku od nieruchomości.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych