PARTNER PORTALU

Zainteresowanie rentą dożywotnią nie maleje

Zainteresowanie dożywotnim świadczeniem pieniężnym, zwanym powszechnie rentą dożywotnią, nie maleje. Jednak wbrew temu pozytywnemu zjawisku nastąpiło zahamowanie dynamiki rozwoju tego sektora rynku.

Autor: HouseMarket.pl 15 grudnia 2015 12:12

Wartość nieruchomości administrowanych przez fundusze hipoteczne w II kwartale 2015 r. wyniosła 76,43 mln zł, osiągając najwyższy poziom w analizowanym okresie 2011-2015 – wynika z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. II kwartał 2015”. Zainteresowanie dożywotnim świadczeniem pieniężnym, zwanym powszechnie rentą dożywotnią, nie maleje.

Jednak wbrew temu pozytywnemu zjawisku nastąpiło zahamowanie dynamiki rozwoju tego sektora rynku. Beneficjenci umów zostali przekonani przez media, relacjonujące toczący się proces legislacyjny, że niebawem otrzymają produkt regulowany nowymi, dedykowanymi temu segmentowi przepisami. Dla wielu osób starszych dożywotnie świadczenie pieniężne stanowi już dziś – i może stanowić dla jeszcze większego grona – uzupełnienie niskich świadczeń emerytalnych.

Oszczędzanie na emeryturę mało popularne

W 2015 r. tylko 3,3 proc. gospodarstw domowych deklarowało gromadzenie oszczędności w długim horyzoncie czasowym na emeryturę – wynika ze wspólnego badania, realizowanego cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Co więcej, w hierarchii celów oszczędzania emerytura zajmuje ostatnie, dziewiąte miejsce. Co czwarte gospodarstwo oszczędza z myślą o bieżących wydatkach konsumpcyjnych, niemal taki sam odsetek robi to z zamiarem remontu domu lub mieszkania, a jedno na pięć nie posiada sprecyzowanych planów co do przeznaczenia zaoszczędzonych środków.

Niewykluczone, że część oszczędzających środki na przyszłość odkłada za pośrednictwem Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. W pierwszym przypadku, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, do końca I półrocza br. 838 000 pracujących posiadało takie konta, w drugim zaś – 554 000, co stanowi jednak mały odsetek wśród wszystkich aktywnych zawodowo.

Powyższe dane uprawniają zatem do postawienia tezy, że źródłem bieżącego utrzymania zdecydowanej większości gospodarstw domowych, po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą środki pochodzące z systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Niekorzystne scenariusze, prognozujące sytuację materialną przyszłych emerytów, dopełniają kalkulacje Narodowego Banku Polskiego, z których wynika, że wynosząca obecnie 49 proc. stopa zastąpienia, w 2060 r. spadnie do zaledwie 22 proc. Stan zamożności seniorów, by pokryć bieżące koszty utrzymania, będzie ich zmuszał do poszukiwania innych, dodatkowych źródeł dochodu.

Jest to zjawisko, którego konsekwencje dotkną prawdopodobnie bardzo istotną część gospodarstw domowych osób starszych, i z którymi coraz trudniej będzie sobie samodzielnie poradzić, co wynika z systematycznego wydłużania się przeciętnej długości życia zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Naprzeciw oczekiwaniom, a może przede wszystkim naprzeciw istotnym i podstawowym potrzebom seniorów dobrze, by wychodziła również polityka państwa, świadomie wspierająca tworzenie komplementarnych lub alternatywnych narzędzi, pozwalających podnieść jakość i standard życia, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa  gospodarstw domowych w wieku poprodukcyjnym.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych