PARTNER PORTALU

Nieruchomości mają wzięcie. Rośnie liczba transakcji kupna i sprzedaży

GUS opublikował raport charakteryzujący obrót nieruchomościami w 2014 roku. Wynika z niego m.in., że w 2014 roku podpisano ponad 1,8 mln aktów notarialnych, przy czym ok. 456 tys. dotyczyło sprzedaży nieruchomości.

Autor: GUS 02 listopada 2015 13:29

Według sprawozdawczości notarialnej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na w 2014 roku podpisano ponad 1,8 mln aktów notarialnych, przy czym ok. 456 tys. dotyczyło sprzedaży nieruchomości. Do aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości zaliczono sprzedaż nieruchomości rolnych, sprzedaż lokali, sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, sprzedaż działek zabudowanych budynkiem o innym przeznaczeniu, sprzedaż działek niezabudowanych, sprzedaż nieruchomości innych, oddanie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste (wraz ze sprzedażą budynku), sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Według danych pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości w 2014 roku zarejestrowano ok. 323 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości przy wartości obrotów na poziomie ok. 76 mld zł. Transakcje odnotowane w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości i będące jednocześnie podstawą niniejszego opracowania stanowią ok. 71 proc. liczby aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości odnotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Większość transakcji zarejestrowanych w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (42,4 proc.) dotyczyła nieruchomości gruntowych, 40,4 proc. – lokali, 16,9 proc. – nieruchomości zabudowanych, a 0,3 proc. – budynków. Największą wartość transakcji odnotowano w segmencie lokali, które stanowiły 37,7 proc. całkowitej wartości obrotu nieruchomościami. Udział wartości sprzedaży nieruchomości zabudowanych ukształtował się na poziomie 37,0 proc., nieruchomości gruntowych – 24,9 proc., a budynków – 0,4 proc.

W 2014 roku dominującą formą obrotu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym, była sprzedaż na wolnym rynku, która stanowiła odpowiednio 89,0 proc. i 91,7 proc. wszystkich transakcji.

Rośnie liczba transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości

Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2014 roku była o ok. 1 proc. wyższa w stosunku do roku 2013. Wartość przeprowadzonych transakcji wzrosła o ok. 3 proc.

Wzrost wartości obrotów odnotowano w przypadku transakcji lokalami, nieruchomościami gruntowymi i budynkami (odpowiednio o 2,9 proc., 12,6 proc. i 23,0 proc. w stosunku do roku 2013). Spadek wartości w stosunku do roku 2013 odnotowano jedynie dla nieruchomości zabudowanych o 2,3 proc.

Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2014 roku kształtowała się na poziomie od ok. 66 transakcji w województwie śląskim do ok. 114 transakcji w województwie warmińsko-mazurskim. Poza województwem warmińsko-mazurskim najwyższe wskaźniki charakteryzowały województwa: podlaskie, pomorskie i lubuskie.

W 2014 roku liczba zarejestrowanych transakcji kupna/sprzedaży lokali wyniosła ok. 130,7 tys., co stanowiło 40,4 proc. wszystkich transakcji nieruchomościami. W ramach przeprowadzonych transakcji sprzedano ok. 132,7 tys. lokali. Wartość obrotów lokalami osiągnęła poziom 28,6 mld zł, co odpowiadało 37,7 proc. obrotów nieruchomościami ogółem. Powierzchnia użytkowa lokali będących przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży wyniosła ok. 7,1 mln mkw.

MULTIMEDIA

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych