PARTNER PORTALU

Nowa polityka mieszkaniowa w Stalowej Woli

Prezydent Lucjusz Nadbereżny przedstawił założenia nowej polityki mieszkaniowej Stalowej Woli. Nowa doktryna ma zawierać się w dwóch hasłach: „Pomagamy – Wymagamy”.

Autor: HouseMarket.pl 27 listopada 2015 15:10

Pomoc miasta ma polegać na przyjęciu programu możliwości odpracowania zaległości czynszowych oraz programu restrukturyzacji długu lokatorów. Jednocześnie miasto będzie podejmowało bardziej radykalne kroki dotyczące lokatorów, którzy zadłużają, dewastują i niszczą życie sąsiadów. W tym zakresie ma obowiązywać zasada zero tolerancji.

Jak informuje magistrat, Zakład Administracji Budynków będzie podejmować w najbliższym czasie radykalne kroki w stosunku do osób, które lekceważą przyjęte zasady współżycia społecznego. Jednocześnie miasto chce rozwiązać problem olbrzymiego zadłużenia mieszkańców bloków komunalnych i socjalnych, które w ostatnich latach narosło do kwoty blisko 8 mln zł i stanowi znaczące obciążenie dla budżetu miasta.

Jak odpracować dług ?

Prezydent proponuje wprowadzenie dwóch programów umożliwiających mieszkańcom wyjście z ich trudnej sytuacji życiowej.

- Nie jesteśmy obojętni wobec trudnej sytuacji materialnej i życiowej naszych mieszkańców, którzy jednocześnie poczuwają się do odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Do nich kierujemy ofertę możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Osoba, która przystąpi do programu będzie wykonywała świadczenia na rzecz miasta i w ten sposób będzie dokonywała spłaty swojego zadłużenia. Premią za podjęcie programu będzie kwestia stuprocentowego umorzenia odsetek od zadłużenia – informuje prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zakres świadczeń rzeczowych obejmowałby między innymi prace porządkowe, takie jak: sprzątanie piwnic, strychów, substancji mieszkaniowej, zimowe utrzymanie chodników, zbieranie śmieci z terenu gminy, utrzymanie porządku i czystości w pergolach śmietnikowych. Osoby takie usuwałyby ogłoszenia i reklamy nielegalnie zamieszczone na słupach oświetleniowych. Dłużnicy z odpowiednim przygotowaniem mogłyby wykonywać drobne prace remontowe na placach zabaw oraz prace ogrodnicze na terenach zielonych Stalowej Woli. Stawka godzinowa za wykonywanie tych świadczeń rzeczowych wynosiłaby 12 zł, i o taką kwotę byłby pomniejszanych dług osób uczestniczących w programie.

Drugą ofertą przygotowaną przez miasto jest program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali i ich rodzin. Oferta polega na jednorazowej pomocy dłużnikom, którzy na dzień wejścia w życie programu posiadają zadłużenie w Zakładzie Administracji Budynków.

- Mamy świadomość, że jeżeli ktoś posiada wieloletnie zadłużenie w wysokości przekraczającej nawet 30 tys. zł i nie ma dochodów lub jego sytuacja jest bardzo trudna, spłata tego zadłużenia nie jest realna. Chcemy zaproponować program, który umarza sto procent odsetek oraz procentową część zadłużenia podstawowego w przypadku podjęcia zobowiązania o spłacie długu w określonym terminie z okresem promesy, podczas której dłużnik musi się wykazać regularnym i terminowym wnoszeniem opłat czynszowych. Program będzie miał określone ramy czasowe, w ramach których będzie można przystąpić do udziału w nim. Głównym celem jest zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat i pomniejszenie długu występującego w budżecie miasta, utrwalenie zasady terminowego wnoszenia opłat za najem lokalu oraz zapobieganie eksmisji i bezdomności mieszańców z przyczyn ekonomicznych – mówi włodarz miasta.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych