Wielkopolskie: wojewoda zlecił kontrole dachów i przewodów kominowychPAP - 08 stycznia 2019 12:09


Wojewoda wielkopolski zlecił wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego sprawdzenie, czy właściciele obiektów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, realizują obowiązek odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Jak podało we wtorek biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, skontrolowane zostaną także przewody kominowe i ich stan techniczny. Sprawdzeń dokona Państwowa Straż Pożarna.

Zgodnie z prawem budowlanym właściciele i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. i powierzchni dachu powyżej 1 tys. mkw. powinni dwa razy do roku przesyłać protokoły o stwierdzonych nieprawidłowościach do inspekcji nadzoru budowlanego.

"W Wielkopolsce obowiązek ten realizuje 4,3 tys. właścicieli i zarządców. Służby dotrą wszędzie tam, gdzie może dojść do potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania prewencyjne przyczynią się do minimalizacji ryzyka" - powiedział wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego opublikował na początku sezonu zimowego komunikat o obowiązkach właścicieli i zarządców w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Wskazano tam, że należy do nich dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

Także Państwowa Straż Pożarna cały rok, zwłaszcza przed sezonem grzewczym, dba o bezpieczeństwo użytkowników obiektów wielkopowierzchniowych, kontrolując m.in. przewody kominowe. Strażacy sprawdzają, czy są one czyszczone zgodnie z harmonogramem.