PARTNER PORTALU

Wniosek o unieważnienie decyzji ws. użytkowania działki przy Lipskiej

Warszawska prokuratura chce, by Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji prezydenta Warszawy z 2008 r. o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Lipskiej 7/9. Według prokuratury decyzję wydano "z rażącym naruszeniem prawa".

Autor: housemarket.pl 09 sierpnia 2017 13:55

Odpis tego wniosku Prokuratury Regionalnej w Warszawie zostanie skierowany do komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, w celu "podjęcia działań prawnie przez nią przewidzianych" - podał w środę dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Przypomniano, że zgodnie z art. 7 ust. 1 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Warszawy, dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, lub osoby prawa jego reprezentujące, mogli w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić wniosek o przyznanie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.

Prokuratura ustaliła, że poprzednia właścicielka nieruchomości nie złożyła takiego wniosku. W 1950 r. złożyła zaś podanie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustanowienie prawa własności czasowej do nieruchomości. Prezydium Rady Narodowej odmówiło, gdyż podanie złożono po terminie. W 1954 r. b. właścicielka zawarła notarialną umowę z określoną osobą fizyczną na sprzedaż dwupiętrowego budynku odbudowanego po wojnie przy ul. Lipskiej 7/9 oraz przelew praw i roszczeń o przyznanie własności czasowej do gruntu, a w przypadku odmowy i przejścia budynku na własność państwa - prawa do odszkodowania. W umowie właścicielka podała, że nie dostała żadnej odpowiedzi odmownej.

Nabywca nieruchomości w 1965 r. złożył wniosek o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lipskiej 7/9, na którym znajduje się budynek. Dzielnicowy Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Warszawa Praga-Południe poinformował, że sprawa nie może być załatwiona w tym trybie, bo nieruchomość nabyto po 21 listopada 1945 r.

W 1991 r. nabywca wniósł do Urzędu Gminy Praga-Południe żądanie przywrócenia mu własności gruntu zabranego w sposób nieprawny "dekretem Bieruta" z 1945 r. W 1992 r. urząd poinformował go, że zabudowania znajdujące się na tej działce nie spełniają warunków określonych w uchwale Rady Ministrów ze stycznia 1965 r. ws. oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy w wieczyste użytkowanie, a obowiązujące przepisy nie przewidują ustanowienia użytkowania wieczystego dla tej nieruchomości.

W ocenie prokuratury, w sprawie tej nie doszło do sprzedaży uprawnień po poprzedniej właścicielce nieruchomości, wynikających z art. 7 dekretu, które wygasły wobec niezłożenia wniosku w terminie. "Wygasło też roszczenie o odszkodowanie, przewidziane w art. 7 ust. 5 dekretu, ponieważ w terminie określonym w art. 9 ust. 2 dekretu takiego roszczenia nie zgłoszono" - podała prokuratura. Według niej, tym samym brak jest podstaw do uznania nabywcy nieruchomości za następcę prawnego poprzedniej właścicielki.

Prokuratura podała, że w decyzji z 2008 r., rozpoznającej wniosek nabywcy nieruchomości, prezydent Warszawy, oparł się na zapisach ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nimi, poprzednim właścicielom - których prawa do odszkodowania za przejęte grunty czy budynki, przewidziane w "dekrecie Bieruta", wygasły - jeżeli w terminie do 31 grudnia 1988 r. zgłosili oni lub ich następcy prawni wnioski o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, może zostać zwrócona nieruchomość stanowiąca ich dawną własność.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych