Archicom planuje podzielić się dywidendąhousemarket.pl - 20 października 2020 11:18


Dobre wyniki Grupy Archicom dają przesłanki do realizacji zobowiązań wobec akcjonariuszy. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w kwocie 2,53 na akcję.

W lipcu bieżącego roku Grupa Archicom ogłosiła prognozę EBIT na poziomie 170 – 190 milionów złotych. Prowadzona polityka finansowa pozwoliła na zapewnienie Spółce bezpiecznej struktury długu z terminami zapadalności odłożonymi w czasie do pierwszego kwartału 2022 roku. Archicom zbudował też bufor finansowy dający bezpieczeństwo działania w niestabilnych warunkach makroekonomicznych oraz pozwalający na wywiązanie się ze zobowiązań wobec akcjonariuszy bez obciążenia Spółki dodatkowym ryzykiem. Archicom ma najniższy historycznie wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie mniejszym niż 20 proc. kapitałów własnych na koniec czerwca br.

- Zamykamy bardzo dobry okres Grupy. Przede wszystkim konsekwentnie realizujemy nasz biznes plan na ten rok, tak w wymiarze przychodowym jak i kosztowym. Mamy mocne podstawy do zakończenia roku zgodnie z prognozą wyniku EBIT – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Grupy Archicom.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W połowie roku Zarząd Archicomu zarekomendował zawieszenie polityki dywidendowej z przeznaczeniem zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na dywidendy. Finanlną decyzję o wypłacie dywidend podejmie w listopadzie Rada Nadzorcza Spółki.

- Uważamy, że decyzja o zawieszeniu polityki dywidendowej była właściwym środkiem ostrożnościowym. Mamy satysfakcję, że po dziewięciu miesiącach tego roku wyniki bieżące oraz sytuacja finansowa Grupy umożliwia nam podjęcie tak ważnej dla akcjonariuszy Archicomu decyzji –podkreśla Artur Więznowski, członek zarządu, dyrektor finansowy Grupy Archicom.