Atal szykuje rynkową ofensywęHouseMarket.pl - 22 marca 2016 14:20


20 nowych projektów, które obejmą budowę ok. 2,9 tys. mieszkań - to plany na najbliższy rok dewelopera z Cieszyna.

W 2015 roku Atal uzyskał 226,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 47,4 mln zł zysku netto. Wskaźniki rentowności utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach. Marża netto w 2015 r. wyniosła 20,9 proc., Osiągnięty wynik netto jest o około jedną trzecią wyższy od szacunków analityków przedstawionych w ostatnio wydanych przez DM PKO BP i Raiffeisen rekomendacjach.

- Wypracowana marża utrzymała się na bardzo wysokim poziomie mimo, że większa część mieszkań wydawana była w Katowicach i Łodzi, czyli na najmniej marżowych rynkach, z tych które obsługujemy. Potwierdza to wysoką efektywność naszego modelu biznesowego i olbrzymi potencjał do dalszej poprawy - mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu Atalu.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W minionym roku deweloper wydał 628 mieszkań z czego najwięcej we Wrocławiu (234), następnie w Łodzi (176), Katowicach (133), Krakowie (82) i Warszawie (3). W całym 2015 r. największa ilość wydań mieszkań dotyczyła projektu Nowe Polesie IIIB w Łodzi (154 mieszkania), I Etapu inwestycji Francuska Park w Katowicach (133 mieszkania) oraz Stara Odra Residence I Etap we Wrocławiu (79 mieszkań). Na pozostałych rynkach wydawane były mieszkania na projektach zakończonych, sprzedawane na bieżąco z oferty grupy.

W ubiegłym roku Atal sprzedał na podstawie umów deweloperskich 1690 mieszkań, czyli o 597 więcej niż w 2014 roku (1093 umów) i o 391 więcej niż w najlepszym do tej pory 2013 roku (1299 umów). Sprzedaż przez cały miniony rok była stabilna i utrzymywała się na podobnym poziomie. Najlepszym miesiącem był grudzień, w którym podpisano 172 umowy deweloperskie. Firma wprowadziła w ub.r do sprzedaży 13 projektów na 2191 mieszkań, z tego 4 projekty w Krakowie (ponad 430 mieszkań) oraz 4 projekty w Warszawie (ponad 670 mieszkań). Jednocześnie rozpoczęto realizację 19 inwestycji.

- W roku 2016 planujemy uruchomić 20 nowych projektów, które obejmą łącznie 2900 mieszkań” – podkreślił prezes zarządu.

Na koniec grudnia ubiegłego roku kapitał własny spółki wzrósł w ujęciu r./r. o 42,5 proc. do 611,6 mln zł. Jednocześnie zapasy, w skład których wchodzą grunty wraz z nakładami poniesionymi na budowę osiedli, zwiększyły się o 63,2 proc. do 881,9 mln zł na koniec minionego roku.

- Kondycja sprzedażowa i finansowa grupy jest bardzo dobra, ale spodziewamy się jej dalszej poprawy. Motorem wzrostu będą systematycznie powiększane zasoby gruntów, rosnąca sprzedaż mieszkań oraz coraz szersza oferta deweloperska. W zeszłym roku na zakup gruntów przeznaczyliśmy 161,7 mln zł. Podjęliśmy także decyzję dotyczącą wejścia na rynek poznański i gdański, gdzie aktualnie przygotowujemy realizacje pierwszych projektów – przyznał Zbigniew Juroszek.