Bartosz Kuźniar, Lokum Deweloper: Pomimo rosnących cen, stale obserwujemy silny popyt na mieszkaniaHousemarket.pl - 07 października 2021 08:40


Lokum Deweloper odnotował wzrost sprzedaży względem analogicznego okresu w roku poprzednim.

W samym III kwartale 2021 r. umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objętych zostało 145 lokali: 67 na osiedlach wrocławskich i 78 na osiedlach krakowskich. Wzrosła też liczba umów rezerwacyjnych – do 95 sztuk. W lipcu, sierpniu i wrześniu przekazane zostały łącznie 74 lokale, co oznacza wzrost liczby rozpoznanych lokali o 68 proc. r/r. Pochodziły one głównie z inwestycji: Lokum Vista IIa i IIb oraz Lokum Siesta II w Krakowie, a także Lokum Vena we Wrocławiu. Sprzedaż w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 524 umowy: 240 we Wrocławiu i 284 w Krakowie.

– Pomimo rosnących cen, stale obserwujemy silny popyt na mieszkania. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zawarliśmy łącznie z rezerwacjami ponad 600 umów – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A. – Dalej mierzymy się jednak z problemami w uzupełnianiu oferty, które są spowodowane wolnym działaniem administracji – dodaje prezes Kuźniar.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na koniec III kwartału 2021 r. w ofercie Grupy było 627 lokali (wobec 1107 lokali rok wcześniej) w inwestycjach: Lokum Verde, Lokum Porto, Lokum Vena i Lokum Monte we Wrocławiu i jego okolicy oraz Lokum Salsa, Lokum Vista i Lokum Siesta w Krakowie. W budowie na koniec września znajdowało się 1341 lokali (względem 1355 lokali po III kw. 2020 r.).

Do końca czerwca Lokum Deweloper zrealizował potencjał rozpoznań na 2021 r. w 72 proc. (co oznacza 617 lokali, które zostały rozpoznane bądź są objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi). Ten sam wskaźnik dla roku 2022 wynosi 40 proc. (395 lokali z 987).