Budimex: III kwartały zakończone z zyskiem

Przychody Budimex za trzy kwartały 2021 roku wyniosły ponad 5,5 miliona złotych, a zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 313 milionów złotych. To o 87 procent więcej niż w roku ubiegłym.

Autor: housemarket.pl 27 października 2021 10:36

  • Rentowność brutto z działalności kontynuowanej Grupy uległa poprawie
    i osiągnęła poziom 7 proc. (w porównaniu do 4,1 proc. w analogicznym okresie 2020 roku), co wynikało m.in z rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości.
  • Wyniki segmentu deweloperskiego oraz zysk zrealizowany na transakcji sprzedaży Budimex Nieruchomości prezentowany jest w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako działalność zaniechana (zarówno za 3 kwartały 2021 roku, jak i w danych porównywalnych za 3 kwartały 2020 roku).
  • Pozyskanie kontraktów o wartości niemal 6 miliardów złotych pozwoliło zwiększyć portfel zamówień do rekordowego poziomu 14,0 miliardów złotych.
  • Pozycja gotówkowa netto wyniosła 2,8 miliarda złotych i obejmowała środki z tytułu sprzedaży Budimex Nieruchomości.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w trzech kwartałach. Pomimo trudnych warunków rynkowych odnotowaliśmy wzrost zysku brutto w w ramach działalności budowlanej i usługowej z 230 milionów złotych za trzy kwartały 2020 roku do 389 milionów złotych w trzech kwartałach 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 4,1 do 7 proc. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości - komentuje Artur Popko, prezes zarządu Budimex. 

Grupa odnotowała nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży, choć przychody w segmencie usługowym wzrosły o 30,8 proc. W obszarze budowlanym spadły o 7,1 proc. Kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się jednak obecnie w fazie projektowania lub trwa proces uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, co powoduje, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2021 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,8 miliarda złotych. W czerwcu, 13-sty rok z rzędu wypłaciła dywidendę w wysokości 426 milionów złotych, co dało 16,70 zł w przeliczeniu na jedną akcję. 18 października 2021 roku wypłaciła także zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 rok w kwocie 14,90 zł na akcję (ponad 380 milionów złotych).

Dynamika przychodów ze sprzedaży segmentu usługowego wyniosła 30,8 proc. Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu, wyniosły 561 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 30,6 proc. co wynikało z większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów.

We wrześniu 2021 roku spółki z Grupy FBSerwis wygrały kolejny przetarg na zagospodarowanie odpadów z miasta Warszawa.

- Ciągle zwiększamy potencjał gospodarczy Grupy FBSerwis, między innymi poprzez inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Niezależnie prowadzone są także projekty akwizycyjne, które pozwolą zwiększyć skalę działalności Grupy. W tym momencie poszukujemy spółek które pomogą nam zrealizować i jednocześnie powiększyć sprzedaż tak aby w roku 2025 osiągnąć 1 mld przy jednoczesnym zachowaniu poziomu marży - mówi Artur Popko.

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych