Budimex Nieruchomości: III kwartał ze spadkami sprzedażyhousemarket.pl - 02 października 2020 15:44


Budimex Nieruchomości w III kwartale zawarł 383 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 555 umowami zawartymi w III kwartale 2019 r. Tym samym w okresie I – III kwartał 2020 r. spółka zawarła 1.199 analogicznych umów, w porównaniu z 1.286 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w III kwartale 2020 r. wyniosła 465, w porównaniu z 282 umowami zawartymi w III kwartale 2019 r. Tym samym w okresie I – III kwartał 2020 r. spółka zawarła 1.087 analogicznych umów, w porównaniu z 1.229 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Jak czytamy w informacji, dobry wynik przedsprzedaży mieszkań za trzy kwartały jest efektem strukturalnego popytu na mieszkania w największych miastach. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez spółkę. Obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów.