Dariusz Krawczyk prezesem PolnorduHouseMarket.pl - 14 grudnia 2015 21:43


Piotr Wesołowski, dotychczasowy prezes Polnordu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajmie Dariusz Krawczyk, były prezes Ciechu. Ze stanowiska wiceprezesa zrezygnował również Tomasz Sznajder.

Prezes i wiceprezes będą pełnić dotychczasowe funkcje do końca 2015 roku. Na stanowisko prezesa Rada Nadzorcza Polnordu powołała Dariusza Krawczyka. 

Do składu zarządu w ramach aktualnej kadencji powołano również: Jerzego Kamińskiego i Jerzego Kotkowskiego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nowi członkowie zarządu reprezentują najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych, posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami z różnych branż i mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami w budowaniu wartości firm, którymi zarządzali – powiedział Czcibor Dawid, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polnordu. - Równocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała nowy zarząd do jak najszybszego opracowania nowej strategii, która pozwoli zwiększać wartość spółki.

Członkowie zarządu powołani są na trzyletni okres wspólnej kadencji.

Przyszły prezes - Dariusz Krawczyk - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, licencjonowanym maklerem papierów wartościowych. W latach 2005-2011 był prezesem Synthosu, a w latach 2004-2005 prezesem PSE-Centrum. Wcześniej był też związany m.in. z Naftą Polską i PKN Orlen. Następnie w latach 2012-2015 jako prezes zarządu Grupy Ciech pokierował przygotowaniem i wdrożeniem programu restrukturyzacji grupy.