Develia w 2021 zarobiła ponad 150 mln. Cele zrealizowane z nawiązką

W 2021 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 911,9 mln zł, czyli 76,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 153,9 mln zł wobec 138,8 mln zł straty w 2020 r.

Autor: housemarket.pl 31 marca 2022 11:14

  • W minionym roku Develia sprzedała 1921 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1361 rok wcześniej.
  • W 2021 r. deweloper przekazał 1903 lokale wobec 1153 w 2020 r.
  • Na koniec grudnia 2021 r. Develia posiadała 359,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.
  • W minionym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. W marcu br. spółka sfinalizowała umowę sprzedaży projektu Sky Tower za 82,4 mln euro.

- Mamy za sobą bardzo dobry rok, co potwierdzają wyniki finansowe i wyniki sprzedaży. Zrealizowaliśmy cele, które postawiliśmy sobie na początku ubiegłego roku, część z nich z nawiązką. Przekroczyliśmy zarówno plan sprzedaży, jak i plan przekazań mieszkań. Na swoim koncie mamy także sukcesy w zakresie realizacji dezinwestycji aktywów komercyjnych. Przede wszystkim sfinalizowaliśmy sprzedaż Sky Tower, ale podpisaliśmy też istotne listy intencyjne, które przybliżają nas do realizacji kolejnych strategicznych celów. Pozyskane ze sprzedaży środki będziemy reinwestować w dającą wyższe zwroty działalność deweloperską i PRS, którą również stopniowo rozwijamy. W ostatnich miesiącach mierzymy się z niepewnością makroekonomiczną i geopolityczną, co nie pozostaje bez wpływu na rynek deweloperski. Możemy spodziewać się przede wszystkim zmian w strukturze popytu - m.in. na skutek napływu imigrantów i rosnących stóp procentowych, coraz większym zainteresowaniem będą cieszyć się mieszkania na wynajem. Mamy szeroki i różnorodny bank gruntów, uważnie obserwujemy rynek i preferencje klientów, dlatego jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Działalność deweloperska

W 2021 r. Develia sprzedała 1921 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1361 lokali w 2020 r., co oznacza wzrost o ponad 40 proc. Największą sprzedaż deweloper odnotował w projektach: Centralna Park i Słoneczne Miasteczko w Krakowie, Osiedle Latarników w Gdańsku i Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku spółka przekazała 1903 lokale wobec 1153 rok wcześniej, czyli o 65 proc więcej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W samym IV kwartale deweloper sprzedał 421 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w Krakowie (136) i w Gdańsku (99). Było to konsekwencją rozszerzenia oferty w tych miastach w II połowie 2021 r. W okresie październik-grudzień 2021 r. Develia przekazała 624 lokale, czyli 53 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wzrost ten jest pochodną wysokiej liczby przekazań w Warszawie i Gdańsku.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży 1985 lokali, poszerzając ofertę we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Jednym z priorytetów, który przyświecał Develii w minionym roku było poszerzenie banku gruntów. Deweloper kupił tereny pod 4700 nowych mieszkań. Obecny bank ziemi pozwala spółce na budowę blisko 9 tys. lokali. Dodatkowo Develia nawiązała współpracę z Grupo Lar, w ramach której powstaną wspólne inwestycje na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w Warszawie liczące łącznie ponad 600 mieszkań.

CZYTAJ TEŻ: DEVELIA WCHODZI NA RYNEK PRS 

Develia rozwija swoją działalność w segmencie PRS. Pod koniec ubiegłego roku spółka podpisała dwa listy intencyjne związane z zaangażowaniem w ten segment rynku i rozpoczęła negocjacje warunków sprzedaży nieruchomości w Warszawie i we Wrocławiu. Ponadto deweloper wytypował kilka innych inwestycji, które oferuje inwestorom instytucjonalnym w ramach zakupów pakietowych. Projekty w tym obszarze będą finansowane m.in. ze środków pozyskanych ze sprzedaży aktywów komercyjnych. Celem spółki na 2022 r. jest dostarczenie na rynek PRS 600-800 mieszkań.

Działalność komercyjna

Zgodnie z założeniami przedstawionej na początku 2021 r. strategii, Develia stopniowo redukuje swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. We wrześniu 2021 r. grupa Develia podpisała z Olimp Investment, spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów (79,55 proc.) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Transakcja została sfinalizowana w marcu br., a ostateczna cena sprzedaży wyniosła 82,4 mln euro. W minionym roku deweloper prowadził także rozmowy na temat sprzedaży projektów Wola Retro w Warszawie oraz Arkady Wrocławskie, czego efektem było zawarcie na początku 2022 r. listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży wrocławskiego obiektu. Poziom komercjalizacji Arkad Wrocławskich wynosi 95%, a Wola Retro, po podpisaniu w marcu br. umowy z EOS Poland na wynajęcie ponad 2100 mkw. powierzchni w warszawskim biurowcu, 86 proc.

W marcu 2022 r. Develia podpisała list intencyjny z Hillwood Polska dotyczący realizacji projektu magazynowego na posiadanym gruncie w Malinie pod Wrocławiem w ramach współpracy joint venture. Deweloper szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro. Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, deweloper będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Udział Develii w joint venture ma wynieść 25 proc. Spółka dąży do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości komercyjnych będą przeznaczane na charakteryzujące się wyższą rentownością projekty mieszkaniowe i PRS. W 2021 r. wynik segmentu komercyjnego pozostawał pod wpływem aktualizacji wycen nieruchomości, ale już w znacznie mniejszym stopniu niż w roku poprzednim. Mimo to grupa Develia osiągnęła bardzo dobre wyniki.

Przychody grupy w 2021 r. wyniosły 911,9 mln zł wobec 517,1 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 153,9 mln zł zysku netto wobec 138,8 mln zł straty w 2020 r. Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 236,7 mln zł przy przychodach 823 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 44,6 mln zł przy przychodach 88,8 mln zł.

- Na dobre wyniki w ubiegłym roku znaczący wpływ miała działalność w segmencie deweloperskim, w którym przekazaliśmy klientom 1903 lokale. Wynik był również wspierany zmniejszeniem odpisów wartości dwóch gruntów w Krakowie i Katowicach, będących konsekwencją wyższych cen sprzedaży mieszkań i zmianom planistycznym. Poprzez postępującą dezinwestycje aktywów komercyjnych będziemy zwiększać efektywności działalności koncentrując się na segmencie deweloperskim. Umożliwi to wzrost ROE do ponad 15 proc. i pozwoli na dalszą poprawę wyników – dodaje Paweł Ruszczak, wiceprezes Develia.

W maju i październiku 2021 r. Develia przeprowadziła dwie emisje obligacji o łącznej wartości 250 mln zł. W maju do inwestorów trafiły papiery o wartości 150 mln zł oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,95 proc. w skali roku. Termin wykupu został ustalony na maj 2024 r. Październikowa emisja miała wartość 100 mln zł, a marża ponad WIBOR 3M została ustalona na 2,7 proc. Termin wykupu obligacji został ustalony na październik 2024 r.

W 2021 r. Develia wypłaciła akcjonariuszom 76,1 mln zł, czyli 0,17 zł na akcję. W tym roku ze względu wyższy poziom wygenerowanego zysku i sprzedaż aktywów komercyjnych dywidenda może być wyższa.

Na koniec 2021 r. Develia posiadała 359,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych, a zobowiązania finansowe wyniosły 956,4 mln zł w porównaniu z 838,7 mln zł na koniec 2020 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych