Develia zarobiła ponad 13 mln zł w I kwartale 2022 roku

W I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 97,6 mln zł w porównaniu do 176,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań, co jest zgodne z harmonogramem realizacji projektów. Zysk netto grupy wyniósł 13,1 mln zł wobec 34,6 mln zł zysku netto w I kwartale 2021 r.

Autor: housemarket.pl 18 maja 2022 14:00

  • W okresie styczeń - marzec 2022 r. deweloper sprzedał 603 lokale wobec 580 w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. oraz przekazał 186 mieszkań wobec 393 rok wcześniej.
  • W marcu br. Develia sfinalizowała transakcję sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów (79,55 proc.) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu za cenę 82,4 mln euro.
  • Na koniec marca 2022 r. Develia posiadała 846,5 mln zł gotówki, krótkoterminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 478,3 mln zł na koniec 2021 r.
  • Zwyczajne walne zgromadzenie Develii, które odbyło się 17 maja br. zdecydowało o wypłacie 201,4 mln zł dywidendy.

- W pierwszym kwartale 2022 r. odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży, porównywalne do analogicznego okresu ubiegłego roku, umacniając pozycję Develii na rynku mieszkaniowym. Czynnikiem, który przyczynił się do tego w dużym stopniu, było zwiększenie oferty o atrakcyjne projekty na przełomie roku - w momencie, w którym problem z uzupełnieniem podaży wciąż był dla wielu deweloperów aktualny. Jednocześnie obserwujemy, że obecnie na rynek silnie oddziałują czynniki, takie jak wojna za wschodnią granicą i wysoki poziom stóp procentowych z perspektywą kolejnych podwyżek, które negatywnie wpływają na popyt na mieszkania. Dostrzegamy zmianę struktury popytu na rzecz klientów inwestycyjnych oraz funduszy PRS i spodziewamy się kontynuacji tego trendu w następnych miesiącach - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Dodaje, że w I kwartale br. z powodzeniem realizowane były kolejne cele strategii Develia nakierowanej na rozwój działalności deweloperskiej i dezinwestycje portfela komercyjnego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Finalizacja umowy sprzedaży Sky Tower, zwiększenie komercjalizacji budynku Wola Retro oraz podpisanie listów intencyjnych dotyczących sprzedaży Arkad Wrocławskich i wspólnej realizacji inwestycji magazynowej w Malinie to istotne sukcesy naszego zespołu w minionym kwartale - dodaje Andrzej Oślizlo.

Działalność deweloperska

Develia sprzedała 603 mieszkania w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 580 mieszkań w 2021 r., co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Spółka przekazała 186 mieszkań w porównaniu do 393 lokali rok wcześniej. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizacji projektów inwestycyjnych. Cel zarządu to przekazanie 1950-2050 lokali w 2022 r. Większość przekazań jest planowana na IV kwartał br.

W I kwartale br. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie w Warszawie i Centralna Park w Krakowie. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. deweloper wprowadził do oferty 1259 lokali, w tym: 504 lokale w Warszawie, 345 lokali w Gdańsku, 170 lokali w Katowicach, 126 lokali w Krakowie i 114 lokali we Wrocławiu.

Działalność komercyjna

Develia, realizując strategię na lata 2021-2025, stopniowo redukuje swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. W marcu 2022 r. Develia sfinalizowała transakcję sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów (79,55%) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu za cenę 82,4 mln euro. W lutym 2022 r. spółka zawarła list intencyjny dotyczący sprzedaży Arkad Wrocławskich ze wstępną kwotą 210 mln zł. Poziom komercjalizacji obiektu wynosi 95 proc., a Wola Retro, po podpisaniu w marcu br. umowy z EOS Poland na wynajęcie ponad 2100 mkw. powierzchni w warszawskim biurowcu, 86 proc.

CZYTAJ TEŻ: DEVELIA WCHODZI NA RYNEK PRS 

W marcu 2022 r. Develia podpisała list intencyjny z Hillwood Polska dotyczący realizacji projektu magazynowego na posiadanym gruncie w Malinie pod Wrocławiem w ramach współpracy joint venture, w którym deweloper będzie miał 25 proc. Spółka szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro. Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, deweloper będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Spółka dąży do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Zysk netto grupy wyniósł 13,1 mln zł wobec 34,6 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na wynik grupy w I kwartale 2022 r. miały kursy walutowe, z tego tytułu wynik brutto powiększył się o 10,0 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 20,2 mln zł przy przychodach 76,7 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 9,1 mln zł przy przychodach 20,9 mln zł.

- Spadek przychodów, który odnotowaliśmy w I kwartale br. jest skutkiem mniejszej liczby przekazanych mieszkań, co wynika z harmonogramu realizowanych przez nas projektów. Kumulacja przekazań powinna nastąpić w IV kwartale br. i przełoży się na istotną poprawę wyników spółki na koniec roku. Jednym z elementów naszej strategii jest zwiększenie potencjału dywidendowego spółki do poziomu 650 mln zł do wypłaty w latach 2021-2025. Wpływ środków ze sprzedaży Sky Tower daje nam możliwość podzielenia się z akcjonariuszami dodatkową dywidendą w wysokości 83,8 mln zł. Łącznie do akcjonariuszy trafi 201,4 mln zł - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.

Zwyczajne walne zgromadzenie Develii, które odbyło się 17 maja br. zdecydowało o wypłacie 117,6 mln zł dywidendy z zysku za 2021 r. Pozostała część zysku netto za ubiegły rok w kwocie 40,3 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Dodatkowo Develia wypłaci akcjonariuszom 83,8 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Łącznie dywidenda wyniesie 0,45 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 24 maja 2022 r. Wypłata dywidendy nastąpi 31 maja br.

Na koniec marca 2022 r. Develia posiadała 846,5 mln zł gotówki, krótkoterminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 478,3 mln zł na koniec 2021 r., co oznacza wzrost o 77 proc. Na koniec I kwartału 2022 r. zobowiązania finansowe wyniosły 734,2 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych