Develia: Zwiększymy sprzedaż mieszkań o 30-45 proc.housemarket.pl - 13 marca 2020 08:56


Celem zarządu Develii na 2020 r. jest wzrost sprzedaży mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45 proc. do poziomu 2 000-2 200.- Miniony rok dla Develii upłynął pod znakiem sprzedaży aktywów komercyjnych oraz przygotowania kilkunastu projektów mieszkaniowych, które będą systematycznie wprowadzane do oferty w 2020 r. Oczywiście będzie się to przekładać na wzrost sprzedaży, a następnie przekazań w 2021 r. Zakładamy, że zwiększymy sprzedaż mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45 proc. do poziomu 2 000-2 200. Systematycznie realizujemy cele strategiczne, które postawiliśmy sobie na ten rok. Pierwszym krokiem było rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w Baltea Apartments w Gdańsku i kolejnego etapu inwestycji Między Parkami we Wrocławiu. Już wkrótce wprowadzimy do oferty kolejne projekty. W przygotowaniu są zarówno nowe inwestycje w Gdańsku, Warszawie czy Wrocławiu, jak również kolejne etapy już realizowanych osiedli – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii.

W 2019 r. deweloper sprzedał 1 510 lokali wobec 1 710 lokali w 2018 r. oraz przekazał klientom 1 964 mieszkania wobec 2 036 mieszkań w 2018 r. Ponadto zawartych zostało 227 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w najbliższym okresie.

W minionym roku spółka wprowadziła do oferty 11 inwestycji, w których zaoferowała nabywcom 1 941 lokali. Największym zainteresowaniem klientów cieszyło się Osiedle Na Woli w Warszawie, w którym sprzedano ponad 260 mieszkań. Jest to obecnie jedna z większych inwestycji realizowanych przez spółkę. Wysoką sprzedaż na poziomie 170-180 mieszkań od-notowano również na projektach Kamienna 145 we Wrocławiu, Słoneczne Miasteczko w Krakowie oraz Świętokrzyska Park w Gdańsku.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W 2019 r. Develia kupiła działki w Warszawie, Gdańsku i Krakowie pozwalające na realizację blisko 2 200 lokali. Łącznie bank gruntów dewelopera umożliwia budowę ponad 7 700 lokali.
urozmaicił najemców dając klientom większy wybór i powiększył ofertę rozrywkową.

Przychody Grupy w 2019 r. wyniosły 819,3 mln zł i były wyższe o 2,8 proc. niż 796,7 mln zł osiągnięte w 2018 r. Develia wypracowała w 2019 r. 117,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był niższy o 26,8 proc. od 160,4 mln zł osiągniętego w 2018 r. Skorygowany zysk netto ze sprzedaży bez wpływu przeszacowania nieruchomości i kredytów walutowych wyniósł 193,3 mln zł, co stanowi wzrost o 16,6 proc.

- Rekordowy poziom zysku to wynik wysokiej marży brutto ze sprzedaży segmentu deweloperskiego 33,2 proc. oraz wzrostu średniej wartości przekazanego mieszkania (345 tys. zł wobec 319 tys. zł w 2019 zł). Skorygowany zysk netto liczymy między innymi na potrzeby polityki dywidendowej – jest to podstawa do wyliczenia potencjalnej dywidendy, której wypłatę jako zarząd rekomendujemy – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu ds. finansowych Develii.

Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu w 2019 r. wyniósł 94,5 mln zł przy przychodach 140,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł 225,3 mln zł przy przy-chodach 678,3 mln zł.

Na koniec roku zobowiązania spółki z tytułu kredytów wyniosły 552,3 mln zł, natomiast zobowiązania z tytułu obligacji 462,7 mln zł. Wszystkie kredyty były zaciągnięte na potrzeby realizacji inwestycji komercyjnych. Na koniec roku stan środków pieniężnych bez środków na mieszkaniowych rachunkach powierniczych wynosił 340,9 mln zł.

W sierpniu 2019 r. Develia wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,27 zł/akcję. Łącznie do akcjonariuszy trafiło ponad 120,8 mln złotych.