Emisja akcji JaguaraHouseMarket.pl - 01 lipca 2016 14:27


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect 6.069.115 akcji serii D spółki Jaguar. Emisja była realizowana z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.


Pierwszym dniem ich notowań będzie szósty lipiec 2016 r. Grupa Jaguar dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji i pozyskała łącznie kapitał w kwocie ponad 600 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy.

Warto również dodać, że w zapisach dodatkowych stopa redukcji przekroczyła poziom 81 proc., co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu spółką. Zarząd firmy oczekuje istotnej poprawy płynności jej akcjami dzięki przeprowadzonej emisji.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zgodnie z przeprowadzoną w czerwcu br. przez GPW w Warszawie okresową weryfikacją wskaźników i warunków w zakresie kwalifikacji do segmentów rynku NewConnect, grupa Jaguar opuści segment SHLR. Tym samym od pierwszego lipca 2016 r. akcje spółki powróciły do notowań w systemie ciągłym.

- Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D spółki jest zwieńczeniem całego procesu podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. Bardzo wysoka stopa redukcji w zapisach dodatkowych utwierdza nas w przekonaniu, że nasz kierunek rozwoju jest słuszny i rynek dobrze go ocenia. Bardzo ważne jest także to, że spółka od lipca opuści segment SHLR i wróci do notowań w systemie ciągłym – podsumowuje Jacek Wieczorkowski, członek zarządu spółki.

Grupa Jaguar osiągnęła w 2015 r. zysk netto na poziomie 57 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 1.930 tys. zł. Był to zarazem pierwszy rok, w którym spółka wypracowała przychody we wszystkich trzech obszarach prowadzonej działalności, a więc sprzedaży nieruchomości gruntowych, domów rekreacyjnych oraz apartamentów w rewitalizowanych kamienicach. Z kolei w pierwszym kwartale 2016 r. grupa miała 344 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 71 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku.