Erbud zapowiada wysyp mieszkańHouseMarket.pl - 21 marca 2016 09:33


Segment deweloperski działalności grupy Erbud będzie się koncentrował w 2016 r. m.in. na przygotowaniu ok. 11 projektów mieszkaniowych, w tym dwóch w Warszawie. Grupa zakłada sprzedaż na poziomie ok. 220 mieszkań.


Grupa zakończyła 2015 rok rekordowym poziomem przychodów o wartości 1,7 mld zł, co przełożyło się na dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego i poprawę marży – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Erbud SA.

W czwartym kwartale 2015 r. przychody firmy spadły o 22,7 proc. rdr do poziomu 428,5 mln zł. Było to spowodowane głównie spadkiem przychodów w segmencie kubaturowym. Narastająco w 2015 r. grupa osiągnęła przychody w wysokości 1 763,3 mln zł, tj. 4,2 proc. wzrostu wobec 2014 r. Wynik ten był pochodną m.in. dynamicznych wzrostów w segmentach: energetycznym (o 185 proc. rdr) oraz inżynieryjno-drogowym (o 106 proc. rdr). W tym czasie rynek budowlany w Polsce wzrósł o 2,8 proc.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czwartym kwartale 2015 r. EBIT grupy wyniósł 8,8 mln zł wobec 16,9 mln zł w IV kw. 2014 r. tj. 48 proc. spadku rdr. Pochodna straty w segmentach: inżynieryjno-drogowym oraz energetycznym, przy wysokiej bazie zysków w segmencie deweloperskim w czwartym kw. 2014 r. ze względu na uwzględnienie jednorazowej wyceny projektu deweloperskiego w Poznaniu. Marża EBIT wyniosła 2 proc. wobec 3 proc. w IV kw. 2014 r.

Narastająco w 2015 r. grupa osiągnęła EBIT w wysokości 51,5 mln zł wobec 43,1 mln zł w 2014 r., tj. 19,5 proc. wzrostu rdr. Marża EBIT w 2015 r. wyniosła 2,9 proc. wobec 2,6 proc. w analogicznym okresie 2014 r. W 2015 r. segment budownictwa kubaturowego dodał do skonsolidowanych zysków grupy 32,7 mln zł, tj. 29,3 proc. wzrostu rdr, segment inżynieryjno-drogowy dodał 9,8 mln zł, tj. 71 proc. wzrostu rdr, zaś segment deweloperski wypracował 10 mln zł EBIT, tj. 19,1 proc. wzrostu rdr.

W 2015 r. narastająco grupa pokazała 31,7 mln zł zysku netto, tj. 13,6 proc. wzrostu rdr. Marża netto wyniosła 1,8 proc. wobec 1,7 proc. w 2014 r.

Na koniec grudnia 2015 r. firma miała 254,1 mln zł w gotówce, tj. 21,5 proc. wzrost rdr oraz dostępne linie bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę ok. 1 259 mld zł, w tym kredyty inwestycyjne w wysokości  121,7 mln zł.

Grupa zakończyła rok z portfelem zamówień o wartości ok. 1,3 mld zł, z czego do realizacji w 2016 r. zaplanowanych jest ok. 1,2 mld zł. W styczniu-marcu br. firma dodała do portfela 22 kontrakty na kwotę 160 mln zł.

Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty: biurowe (24,9 proc.), mieszkalne (22,9 proc.), handlowo-usługowe (14,3 proc.), energetyczne (10,9 proc.), szpitalne (5,7 proc.), użyteczności publicznej (6 proc.), a także projekty inżynieryjne (5,9 proc.) i drogowe (1,2 proc.). W ramach ww. portfela 5 proc. stanowią projekty publiczne, wobec 11 proc. w analogicznym okresie 2014 r. W negocjacjach pozostaje portfel projektów o wartości ok. 300 mln zł.

W 2016 r. zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju głównie w segmencie kubaturowym w kraju i za granicą, gdzie portfel zleceń na koniec 2015 r. osiągnął poziom 1 mld zł. Spółka widzi potencjał rozwoju w projektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych oraz centrach handlowych.

Segment deweloperski będzie koncentrował się  m.in. na przygotowaniu ok. 11 projektów mieszkaniowych, w tym dwóch w Warszawie. Grupa zakłada sprzedaż na poziomie ok. 220 mieszkań.

Po rekordowych wzrostach na poziomie 106 proc. rdr w 2015 r. segment inżynieryjno-drogowy będzie rozwijał portfel drogowy. W bieżącym ofertowaniu  jest ok. 7 projektów na kwotę 350 mln zł.

Segment energetyczny wszedł w 2016 r. z portfelem zleceń o wartości 91,9 mln zł. Zarząd zakłada dalszą rozbudowę segmentu i wzrost poziomu kontraktacji. Grupa zakłada dalszy wzrost sprzedaży przy jednoczesnej znacznej poprawie zysków.

Zarząd rekomenduje najbliższemu WZA w 2016 r. wypłatę dywidendy na poziomie 1,2 zł na akcję, tj. 15,4 mln zł, pochodna dobrej sytuacji gotówkowej spółki oraz sprzedaży i rozliczenia projektu deweloperskiego w Poznaniu.