Inpro powołało spółkę do wykańczania mieszkań pod kluczPAP - 01 lipca 2016 12:01


Spółka Inpro objęła 4 tys. udziałów o wartości nominalnej po 50 zł złotych za każdy udział, o łącznej wartości 200 tys. zł, w nowopowstałej spółce SML.


Całość udziałów firma zobowiązała się pokryć gotówką. Spółka Inpro jest jedynym udziałowcem nowej spółki i przysługuje jej całość udziałów w kapitale zakładowym.

Przedmiotem działalności nowej spółki w grupie kapitałowej Inpro będzie usługa wykończenia mieszkań pod klucz w wybranych projektach deweloperskich. Przewidywane roczne obroty SML, zgodnie z założeniami nie przekroczą 2 proc. wartości rocznych przychodów Inpro.