J.W.Construction ze spadkiem sprzedaży o 60 proc.housemarket.pl - 18 września 2020 16:16


W I półroczu 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 68,4 mln zł, co oznacza ich spadek o ok. 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 11,4 mln zł oraz wykazała stratę netto na poziomie - 15,4 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży była równa 16,6 proc.

- Pierwsze półrocze, a w szczególności drugi kwartał 2020 upłynęły pod wpływem pandemii COVID-19. W okresie pandemii odnotowaliśmy spadek bieżącej sprzedaży lokali (około 30 proc. licząc I półrocze 2020 roku do I półrocza 2019 roku) - mówi Małgorzata Ostrowska, członek zarządu, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży J.W. Construction Holding S.A.

Jednak to nie poziomy zawartych umów z klientami, a cykle realizacji projektów deweloperskich oraz okres zablokowania działalności hotelarskiej, wpłynęły na wartości wykazanych wyników. W I półroczu 2020 roku grupa JWCH nie uzyskała pozwoleń na użytkowanie inwestycji, nadal prowadząc szeroki zakres prac realizacyjnych, który zostanie odzwierciedlony w wynikach finansowych kolejnych okresów. Grupa JWCH, w raportowanym okresie, realizowała budowę 9 inwestycji, obejmujących 2 627 lokali o powierzchni 129 tys. m kw. W trakcie przygotowania jest kolejnych 19 inwestycji, obejmujących około 5 500 lokali, a także powierzchnie komercyjne, łącznie na około 380 tys. m kw., co należy podkreślić w różnych lokalizacjach: Warszawie i okolicach, w Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku i Chorzowie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pomimo pandemii COVID-19, budowy, w przeważającej większości, realizowane były zgodnie z harmonogramami, a wysokie zaawansowanie sprzedaży inwestycji pozwoli Grupie rozpoznać nadwyżki z realizowanych projektów po zakończeniu procesów budowlanych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń - komentuje wyniki spółki Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

W okresie od połowy marca do maja br., hotele grupy JWCH były zamknięte, co znalazło swoje odzwierciedlenie, obok nałożenia się cyklów realizacji budów, w wyniku finansowym. Należy jednak zauważyć, że obiekty hotelowe zachowywały pełną zdolność do podjęcia działalności operacyjnej, która, na nowo, została podjęta od czerwca br.. W przejściowym okresie, gdy działalność hotelarska była zablokowana, pracownicy w większości przebywali na postojowym, co pozwoliło spółce skorzystać z programów tarczy antykryzysowej, dofinansowania do wynagrodzeń.