Krzysztof Maraszek, Inpro: Ostrożnie podchodzimy do uruchamiania nowych inwestycjihousemarket.pl - 27 maja 2020 17:03


I kwartał okazał się dla firmy Inpro wyjątkowo udany, z przychodami ze sprzedaży wyższymi o 178 proc. Jednocześnie firma planuje zachować ostrożność przy wprowadzeniu nowych inwestycji na rynek  z uwagi na pandemię. Już teraz oferta dewelopera jest o ponad 10 proc. mniejsza.

W I kwartale 2020 roku Grupa Inpro zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 77,8 mln zł, czyli o 178 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 18,8 mln zł, w porównaniu do 9 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Natomiast zysk netto wyniósł 9 mln zł wobec 0,5 mln zł wypracowanych w I kwartale 2019 roku. Na poziom osiągnięto zysku w I kwartale br. główny wpływ miały wydania lokali na osiedlu Azymut w Gdyni.

W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Inpro sprzedała łącznie 190 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje: Harmonia Oliwska, Optima oraz osiedle Havlove.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od stycznia do marca deweloper przekazał łącznie 167 lokali i było to o 221 proc. więcej niż w I kwartale 2019 roku.

Zdecydowana większość obrotów spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na II połowę roku 2020. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2020 r. planowane jest zakończenie 7 inwestycji (łącznie w roku zakończona zostanie budowa około 900 lokali).

- I kwartał 2020 roku oceniamy pozytywnie pod względem osiągniętych wyników finansowych. Warto pokreślić, że wszystkie nasze segmenty działalności osiągnęły dodatni wynik netto. Cieszy nas także liczba sprzedanych mieszkań. Jednakże ostrożnie podchodzimy do uruchamiania nowych inwestycji, co wpływa na zmniejszenie liczby oferowanych lokali. Aktualna oferta na koniec I kwartału zmniejszyła się 12 proc. w porównaniu z końcem 2019 roku – powiedział Krzysztof Maraszek, wiceprezes zarządu Inpro S.A.

Na początku 2020 r. Inpro SA wprowadziła do sprzedaży III etap osiedla Optima. Natomiast spółka PB Domesta  wprowadziła budynki A i D na osiedlu Traffic oraz budynek 3 na osiedlu Nowa Niepołomicka 2. Grupa posiada znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę. Z uwagi jednak na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców.