Krzysztof Maraszek, Inpro: Popyt się ustabilizowałHousemarket.pl - 26 listopada 2020 08:37


Przychody Grupy Inpro ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wzrosły o 40 proc., ale sprzedaż spadła o niemal 20 proc. Prezes zarządu, Krzysztof Maraszek, komentuje wyniki.

Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa Inpro zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 184,4 mln zł, czyli o 40 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 45,3 mln zł, w porównaniu do 40,9 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Natomiast zysk netto wyniósł 18,1 mln zł wobec 12,8 mln zł wypracowanych w trzech kwartałach 2019 roku.

- Wyniki osiągnięte zarówno w trzecim kwartale, jak również narastająco po dziewięciu miesiącach oceniamy jako zadowalające - mówi Krzysztof Maraszek, prezes zarządu Inpro S.A.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak dodaje prezes Inpro, popyt w ostatnim czasie się ustabilizował, liczba rezygnacji spadła. W ciągu trzech kwartałów 2020 roku Grupa Kapitałowa Inpro sprzedała łącznie 474 lokale, czyli o 19 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019 roku. 

- Realizujemy nasze inwestycje zgodnie z harmonogramem, wprowadzamy też do oferty nowe inwestycje. Jednoczenie na bieżąco monitorujemy bieżącą sytuację - dodaje Krzysztof Maraszek.

Mówiąc o nowych projektach, prezes Maraszek podkreśla, że firma posiada znaczny bank gruntów z pozwoleniami na budowę. 

- Z uwagi na stan epidemii decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców – uzupełnia.