LC Corp: program emisji obligacji do 400 mln złHouseMarket.pl - 03 października 2018 09:08


Spółka LC Corp, realizująca inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju, podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarła z mBankiem umowę programu - czytamy w komunikacie.

"Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA" - podano.

Jak czytamy w komunikacie, decyzje dotyczące uruchamiania kolejnych emisji w ramach programu oraz ich wartości będą podejmowane w oparciu o bieżące potrzeby spółki związane z pozyskiwaniem finansowania. Szczegółowe parametry emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Poszczególne serie obligacji emitowanych w ramach programu mogą przewidywać rejestrację obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl