Lokum Deweloper ze spadkiem przychodu o 36 proc.Housemarket.pl - 30 listopada 2020 10:17


W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. Grupa Lokum Deweloper wypracowała 135 mln zł przychodu, czyli o 36 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zysk netto wyniósł 21,7 mln zł w porównaniu do 47,6 mln zł rok wcześniej. Wynik finansowy to pochodna poziomu przekazań, który jest zgodny z harmonogramem realizacji inwestycji. Do końca września Grupa wydała klientom 311 lokali, wobec 538 w roku ubiegłym.

Średnia marża brutto ze sprzedaży lokali w III kwartale 2020 r. wyniosła 32,2 proc. i jest o 4 punkty procentowe niższa r/r. Rentowność netto w raportowanym okresie osiągnęła poziom 16,1 proc. (-6,5 p.p. r/r). Na koniec września 2020 r. Grupa posiadała 85 mln zł środków pieniężnych, a zadłużenie finansowe netto wyniosło 166 mln zł. W październiku 2020 r. Grupa wyemitowała obligacje serii G o wartości 35 mln zł.

- Mimo trwającej pandemii trzeci kwartał kończymy z dobrymi wynikami finansowymi i wzrostem sprzedaży. Od czerwca odnotowujemy również rosnące zainteresowanie klientów naszą ofertą, którą w tym roku uzupełniliśmy o dwie nowe inwestycje we Wrocławiu – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. – Dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa nasza działalność przebiega bez zakłóceń, zarówno jeśli chodzi o kontakt z klientami oraz podpisywanie umów, jak i realizację rozpoczętych inwestycji. Zgodny z planem jest również poziom przekazań lokali w ukończonych projektach – dodaje prezes Kuźniar.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po trzech kwartałach 2020 r. Grupa odnotowała 25 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Do końca września zakontraktowano 294 lokale, z czego aż 206 umów podpisano w najlepszym pod względem sprzedaży trzecim kwartale.

Poprawa wyników sprzedaży jest efektem rozbudowania oferty Grupy. We wrześniu trafiło do niej 107 mieszkań w nowej inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu. W tym samym miesiącu rozpoczęła się też budowa 462 lokali w etapach I-III inwestycji Lokum Porto. Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. oferta Grupy obejmowała 1107 mieszkań, a w realizacji było 1355 lokali. W ubiegłym roku dane te wynosiły odpowiednio: 261 i 840 sztuk.

Pod koniec września Grupa rozpoczęła przekazywanie klientom apartamentów w ukończonej inwestycji Lokum Villa Nova we Wrocławiu. Do końca III kwartału potencjał rozpoznań na bieżący rok został zrealizowany w 79 proc. (417 lokali zostało rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi).

Grupa Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, który pozwala na realizację prawie 12 tys. lokali. W raportowanym okresie Grupa zawarła aneksy do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych we Wrocławiu, określające nowe terminy finalizacji transakcji. W przypadku nieruchomości przy ul. Lothara Herbsta ostateczna data została ustalona na dzień 30.06.2021 r., w przypadku nieruchomości przy al. Poprzecznej – na dzień 31.12.2022 r.