Marvipol upraszcza strukturyHouseMarket.pl - 04 lipca 2016 09:22


Marvipol robi kolejny krok w reorganizacji. Deweloper zapowiada uproszczenie struktury grupy.

Działania reorganizacyjne obejmują, m.in. wniesienie ogółu praw i obowiązków spółki zależnej Marvipol Development 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Marvipol Property sp. z o.o.) do spółki Marvipol TM Sp. z o.o. i połączenie przez przejęcie przez Marvipol TM Sp. z o. o. innych spółek grupy: PZ-Bud Sp. z o. o., Verbis GAMMA Bis Sp. z o.o. i Verbis GAMMA Sp. z o. o.

Grupa planuje również podwyższenie wkładów w spółce Marvipol Development 1 Sp. z o.o. Sp. k. przez spółkę zależną Marvipol TM Sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładów gotówkowych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W efekcie nastąpi zwiększenie przejrzystości struktury grupy kapitałowej oraz spodziewane jest zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej.