Mikołaj Konopka, Euro Styl: zostaliśmy na pokładzie i to się opłaciłohousemarket.pl - 13 stycznia 2021 12:30


Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development podsumował działania firmy w 2020 roku.

Jak oceniają Państwo ubiegły rok?

Dla Euro Stylu 2020 rok, mimo pandemii i wielu wyzwań z nią związanych, był historycznie najlepszy pod względem sprzedaży. Uważam, że administracja publiczna w Trójmieście stanęła na wysokości zadania. Jako Euro Styl podjęliśmy działania mające na celu utrzymanie ciągłości procesów, sprawnie wprowadziliśmy zmiany organizacyjne i odpowiednie procedury bezpieczeństwa – „zostaliśmy na pokładzie” i to się opłaciło. Popyt, mimo chwilowego wahnięcia w czasie pierwszego lockdownu, utrzymywał się na wysokim poziomie. Niezależnie od sytuacji pandemicznej i gospodarczej, obawa o coraz wyższą inflację i dewaluację pieniądza, przy rekordowo niskich stopach procentowych, skłaniała do zakupu mieszkań i inwestowania na rynku nieruchomości. Ludzie uciekają od gotówki, choć dzisiaj częściej mówi się o ochronie kapitału, niż zwrocie z inwestycji w nieruchomości. Klienci szukają w tym kontekście bezpiecznego, solidnego i doświadczonego partnera o stabilnej sytuacji finansowej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Patrząc z perspektywy firmy czy był to bardzo trudny czas pod względem zarządzania i organizacji?

Wprowadzenie lockdownu było dla nas dużym wyzwaniem, zmuszało do szybkiej reakcji, elastycznego dopasowywania procesów do zmienionej rzeczywistości. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że cały nasz zespół zdał bardzo trudny egzamin. Mimo częściowego zamrożenia gospodarki, wprowadziliśmy do sprzedaży rekordową liczbę mieszkań i sprzedaliśmy ich też najwięcej w historii naszej firmy. Był to więc dla nas trudny, ale udany rok.

W 2020 roku uruchomili Państwo dwie bardzo ważne inwestycje realizowane w śródmieściu Gdańska.

Pierwsza to DOKI, z częścią mieszkaniową i usługową. Warto podkreślić, że jest to pierwsza inwestycja mieszkaniowa na Młodym Mieście - dzielnicy, o której wiele mówi się od lat w kontekście zagospodarowania terenów postoczniowych. W wyjątkowym, rewitalizowanym przez nas zabytkowym budynku MONTOWNI, znajdzie się 114 loftów serwisowanych i spektakularny food hall na parterze. Jest to segment rynku, w którym także zamierzamy się rozwijać. Second home - dom wakacyjny - stał się bowiem silnym trendem, szczególnie w czasach pandemii. Druga inwestycja to Perspektywa - ciekawa, zróżnicowana zabudowa, blisko centrum, a jednak nieco na uboczu, w parkowym otoczeniu.

W roku 2020 przeprowadzili Państwo także prace projektowe związane z rozpisaną na wiele lat, wielowątkową i wieloetapową inwestycją, która powstanie na Dolnym Mieście w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Miastem Gdańsk.

Jestem przekonany, że projekt podniesie rangę tej dzielnicy i da wiele korzyści jej mieszkańcom. W 2021 roku wejdziemy w fazę jego realizacji i będzie to dla nas wiodące zadanie. Rozwijamy aktywność także w innych lokalizacjach – na północy Gdyni „rośnie” Osiedle Beauforta, zwiększamy też aktywność w Rumi.

Jakie są Państwa plany na najbliższy czas?

Z perspektywy naszego biznesu, w obliczu nadal panujących ograniczeń, kluczowe będzie sprawne otrzymywanie wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych, które umożliwią realizację kolejnych etapów rozpoczętych inwestycji i start nowych. Skupiamy się też na ciągłym podnoszeniu efektywności realizowanych procesów, co pozwala nam skuteczniej konkurować. Mamy poczucie, że ze względu na pandemię firmy będą miały problemy z uruchamianiem nowych projektów, co może ograniczyć wolumen wprowadzeń. Dla nas taka sytuacja może stać się szansą, bo jesteśmy przygotowani na to organizacyjnie i mamy silny bank ziemi. Patrzymy więc optymistycznie w przyszłość. Uważamy, że rynek będzie się rozwijał, a zainteresowanie klientów będzie się utrzymywać na wysokim poziomie, zwłaszcza, że mówimy o Trójmieście - aglomeracji o wysokiej jakości życia i atrakcyjnej destynacji turystycznej.