Orion blisko debiutu na giełdzieHouseMarket.pl - 04 grudnia 2015 14:13


Orion Investment zmieni rynek notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie oraz przeprowadzi w pierwszej połowie 2016 r. emisję akcji serii G.


W październiku br. spółka złożyła do KNF-u wniosek o zatwierdzenie jej prospektu emisyjnego oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. W dniu 30.11.2015 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny grupy. Zmiana rynku notowań na rynek regulowany stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju spółki, a zarząd przewiduje, że przeniesienie powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Grupa zamierza także przeprowadzić w pierwszej połowie 2016 r. emisję akcji serii G, w której zaoferuje inwestorom do 200.000 szt. akcji. Środki pozyskane z emisji chce przeznaczyć na nabycie nowych gruntów pod realizację kolejnych projektów deweloperskich.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Akcje nowej emisji zamierzamy zaoferować inwestorom w pierwszej połowie przyszłego roku. Dokładny termin przeprowadzenia emisji uzależniamy od sytuacji rynkowej.” - komentuje Tadeusz Marszalik, prezes zarządu spółki Orion Investment.

Po trzech kwartałach 2015 r. Orion wypracował już 2.194 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 11.378 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto spółki wynosił 5.398 tys. zł, a jej sprzedaż przekraczała 17.886 tys. zł. Osiągnięcie niższego zysku netto wynikało z przygotowywania kolejnego etapu projektu inwestycyjnego „Trzy ogrody” - ogród drugi - „Ogród różany”.

W październiku 2015 r. spółka zależna Orion Ogrody otrzymała decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach tego przedsięwzięcia, co umożliwi rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w tej inwestycji i wpłynie na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach.

- Po uzyskaniu pod koniec października tego roku pozwolenia na użytkowanie jesteśmy w trakcie przenoszenia własności sprzedanych lokali w inwestycji „Ogród Różany”. Osiedle w Zabierzowie powinno wejść do sprzedaży na początku przyszłego roku - dodaje prezes Marszalik.

Grupa Orion Investment S.A. wypłaciła w tym roku dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w kwocie 2,70 zł na akcję. Akcjonariusze otrzymali łącznie ponad 2.922 tys. zł, co stanowiło ponad 33 proc. osiągniętego zysku. Grupa przyjęła także program skupu akcji własnych, a kwota przeznaczona na ten cel wynosi 2 mln zł. Czas trwania programu został wyznaczony do dnia 25.06.2017 r.