Polnord przygotowuje nową strategięPAP - 18 lutego 2016 11:30


Nowy zarząd Polnordu przystąpił do prac nad strategią spółki, która miałaby obowiązywać do końca 2019 r. Efekty prac może przedstawić radzie nadzorczej w marcu.

- Spółka chciałaby m.in. poprawić rentowność i wrócić do wypłaty dywidendy - poinformował prezes Dariusz Krawczyk.

- Przygotowaliśmy interaktywny model umożliwiający analizę wariantową różnych scenariuszy, czyli tego jak realizacja określonych projektów wpłynie na wyniki spółki i przepływy finansowe w najbliższych latach” - powiedział Dariusz Krawczyk, od 1 lutego zasiadający w fotelu prezesa Polnordu.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Myślę, że model rekomendowany, z ewentualnymi dodatkowymi wariantami, przedstawimy radzie nadzorczej w marcu. Później rozpocznie się dyskusja nad modelem optymalnym, który przyniesie maksymalną wartość dla akcjonariuszy. Chciałbym, by ten stan niepewności, związany z przygotowaniem nowej strategii, trwał jak najkrócej - dodał.

Realizacja nowej strategii ma m.in. skutkować powrotem spółki do wypłacania dywidendy. - Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Szczegóły pojawią się jednak dopiero po wyborze optymalnego scenariusza rozwoju spółki - skomentował prezes.

Ostatni raz spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2010 r. Do akcjonariuszy trafiło wówczas 7,6 mln zł, czyli 0,32 zł na akcję. Krawczyk poinformował, że priorytetem dla Polnordu będzie nie tyle zwiększanie bieżącej sprzedaży mieszkań, co poprawa jej rentowności.

- Liczba sprzedanych mieszkań jest oczywiście ważna, ale spółka żyje z EBITDA. Dlatego sprzedaż musi być skorelowana z rentownością projektów i taki będzie nasz cel - powiedział.

Polnord planuje także dalszą optymalizację poziomu zadłużenia.

- Jest on bardzo wysoki, ale dług nie jest specjalnie drogi. Obniżenie zadłużenia nie będzie celem samym w sobie, natomiast chcemy, by jego poziom był skorelowany z realizowanymi projektami. Przy wyborze źródeł finansowania będziemy patrzyli przede wszystkim na ich koszty. Nie przewidujemy na pewno emisji akcji związanej z finansowaniem projektów - poinformował Krawczyk.

Na koniec września 2015 r. zadłużenie finansowe netto grupy wyniosło ok. 397 mln zł wobec 428 mln zł na koniec grudnia 2014 r.

Krawczyk poinformował, że spółka zamierza koncentrować się na zabudowie obecnego banku ziemi, choć nie wyklucza zakupów gruntów, jeśli pojawią się interesujące projekty. Zarząd przyjrzy się także możliwości sprzedaży słabo rokujących działek.

Prezes powiedział, że Polnord może realizować zarówno projekty mieszkaniowe, jak i komercyjne, zgodnie z planami miejscowymi. Zarząd będzie starał się także przyspieszyć proces sprzedaży aktywów biurowych dewelopera.

Krawczyk liczy, że dzięki realizacji nowej strategii zmieni się postrzeganie spółki przez inwestorów.

- Wskaźnik ceny do wartości księgowej Polnordu jest obecnie poniżej 0,4, podczas gdy wartość rozsądna to 1,0. To pokazuje, jak rynek postrzega spółkę. Musimy nad tym popracować. Mamy hossę na rynku, to dobry moment na dogłębną zmianę organizacji - dodał.