Polnord zwiększył udziały w KB DomHouseMarket.pl - 14 kwietnia 2017 11:34


Polnord zwiększył stan posiadania akcji spółki Korporacja Budowlana Dom powyżej progu 33 proc. ogólnej liczby głosów.


KB Dom jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada bogate doświadczenie na rynku budowlanym zarówno, jako generalny wykonawca jak i producent elementów betonowych dostarczanych na inwestycje realizowane w Polsce i za granicą.

– Zwiększenie stanu posiadania jest wynikiem przejęcia na własność przez Polnord przedmiotu zabezpieczenia w postaci 290 000 akcji spółki KB Dom w trybie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnordu. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze czynności prawnej za pośrednictwem domów maklerskich. Do tej pory Polnord posiadał łącznie 3.149.189 akcji, stanowiących 31,72 proc kapitału zakładowego KB Dom, uprawniających do wykonywania 3.149.189 głosów, co stanowiło 31,72 proc. w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Po zmianie udziału, Polnord posiada łącznie 3.439.189 akcji, stanowiących 34,65 proc. kapitału zakładowego KB Dom, uprawniających do wykonywania 3.439.189 głosów, co stanowi 34,65 proc. w ogólnej liczbie głosów w tej spółce.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Polnord nie zamierza ogłaszać wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów, gdyż z uwagi na tryb przejęcia akcji na podstawie art. 75 ust 3 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej zwolniony jest z tego obowiązku – dodaje Dariusz Krawczyk.