Ronson Development ma za sobą świetny kwartałHousemarket.pl - 13 maja 2021 09:28


Ronson Development opublikował raport finansowy za I kwartał 2021 roku. Łączne przychody spółki wyniosły 92,8 mln zł wobec 167,2 mln zł (z projektów własnych) w I kwartale 2020 r. Na przychody wpłynął rytm realizacji projektów: w I kwartale 2021 r. przekazano 185 lokali wobec 387 w I kwartale 2020 r.

Marża brutto wyniosła 18,6 proc. vs 27,4 proc. w I kwartale 2020. Należy zaznaczyć, że na marżę brutto w I kwartale 2020 r. wpływ miał wysoce rentowny projekt City Link III (marża 38,3 proc.), co wpływa także na zysk operacyjny i dynamikę zysku netto r/r. Zysk operacyjny w I kwartale 2021 roku wyniósł 10,4 mln PLN wobec 38,2 mln zł rok wcześniej; zysk netto wyniósł 7,6 mln zł wobec 29,4 mln zł w I kwartale 2020 r.

Większość przychodów spółki w I kwartale 2021 r. pochodziła z projektu Vitalia III (38 proc.), Miasto Moje III (30 proc.), Nova Królikarnia 2c (10 proc.) oraz Grunwald2 (8 proc.). W przeciwieństwie do I kwartału 2020 zysk brutto pochodził z kilku projektów z największym udziałem Vitalia III (37 proc. zysku brutto za ten okres), Miasto Moje III (25 proc.) i Grunwald2 (10 proc.). W I kwartale 2021 roku RONSON Development sprzedał 355 lokali, o 28 proc. więcej r/r. Głównymi motorami sprzedaży w tym okresie były projekty Miasto Moje (89 lokali), Ursus Centralny (85), Viva Jagodno (39), Nowe Warzymice (38) i Panoramika (33).

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na koniec marca 2021 r. Ronson miał sprzedane 764 lokale o wartości 343,8 mln zł w realizowanych projektach (na 961 w sumie w projektach w toku), których zakończenie planowane jest do końca 2021 r. Na koniec I kwartału 2021 r. w ofercie dostępnych do sprzedaży było 655 lokali - 43 w gotowych projektach i 612 w realizowanych projektach, które mogą wpłynąć na rachunek zysków i strat w latach 2021 i 2022.