Ronson Europe nabył obligacje w celu umorzeniaHouseMarket.pl - 30 grudnia 2015 10:39


Ronson Europe wykupił osiem tysięcy swoich obligacji serii D o łącznej wartości 8 mln zł oraz siedem tysięcy obligacji serii E wartych 7 mln zł.
Ronson Europe wykupił w celu umorzenia osiem tys. obligacji serii D, z terminem zapadalności przypadającym na 14 czerwca 2016 r. o łącznej wartości 8 mln zł. Spółka kupiła również siedem tysięcy obligacji serii E z terminem zapadalności przypadającym na 15 lipca 2016 r., o łącznej wartości 7 mln zł.

Nabycie obligacji umarzanych było związane z objęciem przez dotychczasowych ich posiadaczy oraz innych inwestorów obligacji nowej serii L o łącznej wartości nominalnej równej wartości obligacji umarzanych nabytych przez spółkę z terminem wykupu przypadającym na 28 grudnia 2018 roku.

Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji umarzanych, uwzględniająca również odsetki narosłe od każdej obligacji umarzanej od początku okresu odsetkowego do dnia ich nabycia przez spółkę włącznie oraz prowizję na rzecz instytucji finansowej przeprowadzającej proces nabycia, wyniosła 1.026,31 zł.