Ronson: nie grożą nam nagłe wzrosty cenHousemarket.pl - 10 listopada 2015 09:09


Znaczące zmiany cen mieszkań byłyby pochodną przemian w otoczeniu, w którym funkcjonujemy. Tak długo jak stopy procentowe są na niskim poziomie, sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w Polsce jest dobra - ocenia Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson.

- Przy występowaniu takich czynników należy się raczej spodziewać, że ceny spadać nie będą, a będą miały tendencję wzrostową. Gdyby doszło do pogorszenia na rynku pracy, istotnego wzrostu stóp procentowych, to wówczas można by się spodziewać, że kombinacja takich czynników może mieć przełożenie negatywne - mówi Tomasz Łapiński dyrektor finansowy Ronson. - Ale w najbliższych kwartałach ekonomiści nie przewidują istotnych zmian, więc trudno oczekiwać, że ceny mieszkań miałyby się zmieniać - dodaje.

Jak będzie w roku 2017? - Nie zakładamy ani wzrostu, ani spadku cen. Natomiast wydaje nam się, że ceny gruntów są obecnie na maksymalnym poziomie i nie ma miejsca na to, by ceny mogły rosnąć dalej - mówi Tomasz Łapiński.

Te same parametry są czynnikami, które będą wpływać na popyt w przyszłości.

Według Łapińskiego, obecnie mamy do czynienia z korzystnymi warunkami do zaciągania kredytów. Przy tak niskich poziomach stóp procentowych wielu ludzi szuka alternatywy do zainwestowania posiadaniach środków i kupuje mieszkania na wynajem. - Jesteśmy optymistami i mamy nadzieję, że w 2016 r. taki stan się utrzyma - mówi.