Unidevelopment ko­rzysta z boomu. Świetne pierwsze półrocze

Unibep podsumował wyniki za I półrocze 2021 roku. Spółka ogółem notuje około 16 mln zł zysku netto. Unidevelopment, spółka zależna, tylko w I półroczu osiągnęła sprzedaż na poziomie blisko 8,5 mln zł netto.

Autor: housemarket.pl 01 września 2021 14:05

Portfel zamówień spółki - w części budowlano-infrastrukturalnej – wynosi ok. 2,2 mld zł, w tym na drugie półrocze 2021 r. ma wartość ok. 1 mld zł – napisał w liście do akcjonariuszy Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep.

- Nasza spółka deweloperska Unidevelopment ko­rzysta z boomu na rynku deweloperskim i rosnących cen mieszkań – tylko w I półroczu jej wynik to blisko 8,5 mln zł netto – dodał prezes i zapowiedział, że „w przypadku Unidevelopment większe znacze­nie biznesowe w wynikach grupy spodziewane jest w ostatnim kwartale 2021 r.”

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak czytamy w komunikacie, obecnie spółka w realizowanych projektach posiada 1560 lo­kali.

- Według dostępnych analiz rynkowych hossa na ryn­ku nieruchomości potrwa co najmniej jeszcze kilka kwartałów. Spowodowane jest to m.in. niskimi stopa­mi procentowymi, obawami o rosnącą inflację i rekor­dowym poziomem oszczędności gospodarstw domo­wych, co bezpośrednio przekłada się na silny popyt na mieszkania zarówno wśród klientów korzystających z kredytu hipotecznego, jak i dysponujących własnym kapitałem - tłumaczy wynik spółki Leszek Gołąbiecki.

CZYTAJ TEŻ: UNIBEP BUDUJE W POZNANIU 

Unibep, w ramach generalnego wykonawstwa w kraju obec­nie prowadzi ponad 40 budów w różnych segmen­tach budownictwa.

- W tym segmencie działalności nasz portfel zamówień wynosi ok. 1,3 mld i jest w mojej ocenie zadowalający. Od kilku miesięcy rosną ceny materiałów, które bezpośrednio wpływają na poziom kosztów budów. Cały czas monitorujemy ceny i ich wpływ na poszczególne projekty budowlane. Kon­centrujemy się na kontroli i optymalizacji kosztów, co pozwala nam zminimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i umożliwi osiąganie zakłada­nych rentowności. Co istotne, naszymi głównymi klientami są inwestorzy prywatni, z którymi rozmawiamy o rosnących kosztach i efektywnie staramy się o rekompensaty z tym zwią­zane - zaznaczył Leszek Gołębiewski.

Zwrócił także uwagę, że obecnie sytuacja na Białorusi mocno ogranicza działalność firmy na tym rynku. Dlatego Unibep większą uwagę skupia na rynku ukraińskim. Prowadzi tam zaawansowane rozmowy dot. kolej­nych projektów budowlanych. O szczegółach spółka będzie­ informować w kolejnych raportach.

Unihouse, spółka zależna od Unibep produku­jąca budynki wielorodzinne w technologii modułowej drewnianej – ma portfel na poziomie 270 mln zł (na drugie półrocze 2021 r. oraz lata kolejne). Dynamiczny wzrost cen drewna i materiałów drewnopochodnych (m.in. płyt OSB aż o ok. 40 proc.) oraz innych potrzeb­nych materiałów bezpośrednio przekłada się na koszt produkcji modułów, dlatego spółka cały czas monito­ruje sytuację, optymalizuje procesy w fabryce oraz na placach budów, a także prowadzi efektywne nego­cjacje z klientami dotyczące urealnienia cen swoich produktów.

- Jako Grupa Unibep mamy łączny portfel zamówień na poziomie 2,2 mld zł, co jest bardzo dobrym wynikiem – napisał prezes Unibep. - Analizując aktualny poziom zamówień i plany finanso­we poszczególnych segmentów spodziewamy się, że w drugiej połowie roku nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży.

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych