Wikana poprawia wyniki sprzedażyHouseMarket.pl - 13 maja 2016 09:23


Grupa Wikana w pierwszym kwartale 2016 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2015 r. zwiększyła przychody o ponad 21 proc.


Grupie udało się również o połowę ograniczyć stratę netto. Kluczem do poprawy wyników była większa sprzedaż mieszkań oraz działania sanacyjne.

Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w pierwszym kwartale 2016 roku 13,3 mln zł wobec 11 mln zł przed rokiem. Zysk na sprzedaży wzrósł o niemal 17 proc. do ponad 2,3 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 17,7 proc.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi założeniami. Nie zatrzymujemy się w procesie sanacji grupy, będziemy dążyć do powiększania oferty mieszkań, zwiększać przychody oraz ograniczać koszty finansowe – mówi Robert Pydzik, prezes zarządu Wikana.

 W pierwszym kwartale tego roku w przychodach najszybciej rosła sprzedaż mieszkań, a więc podstawowa działalność grupy. Przychody z tego tytułu zwiększyły się do 10,2 mln zł wobec niecałych 4 mln zł w pierwszym kwartale minionego roku.

Mimo zwiększenia skali działalności, deweloper – zgodnie z zapowiedziami – ograniczał koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne. Dzięki większej aktywności
w segmencie deweloperskim i krokom sanacyjnym grupa w pierwszym kwartale 2016 r. zwiększyła zysk operacyjny do 702 tys. zł wobec 54 tys. zł w pierwszym kwartale minionego roku (wzrost trzynastokrotny).

Przez trzy miesiące tego roku koszty finansowe firmy wyniosły 1,5 mln zł wobec 2,1 mln zł w 1 kwartale 2015 r. Tym samym zmalała strata wykazana na koniec marca: wyniosła ona 1,2 mln zł, a więc o ponad milion złotych mniej niż w I kwartale 2015 r.

– Nie wykluczam w tym roku powiększenia banku ziemi, o ile pojawią się atrakcyjne oferty. Nie jest wykluczone, że w ramach procesu koncentrowania się na działalności podstawowej będą miały dezinwestycje w aktywach niezwiązanych z segmentem deweloperskim – mówi prezes Robert Pydzik.

Obecnie grupa posiada grunty pozwalające na rozpoczęcie 28 projektów deweloperskich
i wybudowanie ok. 1800 lokali oraz ok. 96 tys. mkw. W 2016 roku grupa rozpoczęła już trzy projekty deweloperskie, wszystkie w Lublinie: trzeci budynek wielorodzinny na Osiedlu Sky, trzynasty etap na Osiedlu Miasteczko Wikana (23 budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej) oraz budowę zespołu trzech stylowych, kameralnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w bliskiej odległości od Starego Miasta przy ulicy Misjonarskiej.