Zmiany właścicielskie w Ronsonie. GCH wychodzi z akcjonariatu spółki

Ronson Europe oraz jeden z dwóch głównych akcjonariuszy spółki – Global City Holdings – zawarli warunkową umowę, w wyniku której GCH opuści akcjonariat giełdowego dewelopera.

Autor: HouseMarket.pl 10 listopada 2016 09:01

GCH zamierza skoncentrować się na rozwoju biznesu rozrywkowego, a jednym z jego priorytetowych projektów jest realizacja Park of Poland, czyli parku rozrywki na dużą skalę, który powstanie w okolicach Mszczonowa koło Warszawy. GCH uzyskało już pozwolenie na realizację pierwszych etapów Park of Poland, w związku z czym zamierza skoncentrować swoje wysiłki i zasoby w Polsce właśnie na tym przedsięwzięciu.

Akcje i gotówka w zamian za jeden z projektów

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zawarta umowa przewiduje, że – po spełnieniu określonych warunków – wszystkie należące do GCH akcje Ronson Europe (tj. 108.349.187 akcji) zostaną odkupione przez Spółkę po cenie 1,30 zł za akcję, czyli prawie 140,9 mln zł za cały pakiet. Spółka będzie więc mieć możliwość odkupienia akcji własnych z istotnym dyskontem wobec średniego kursu z ostatnich 6 miesięcy (około 1,42 zł), jak i wartości księgowej przypadającej na jedną akcję (1,68 zł na koniec czerwca 2016 r.).

Rozliczenie ceny nabycia akcji własnych nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia, obejmującego budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Jaśminowej w Warszawie, za cenę 161,8 mln zł. Wartość bilansowa projektu w księgach Ronson Europe wynosi natomiast ponad 112 mln zł. Oznacza to, że w wyniku rozliczenia transakcji i uwzględnieniu związanych z nią kosztów, Ronson zrealizuje około 45 mln zł zysku przed opodatkowaniem.

Cena za projekt Nova Królikarnia (czyli za spółki prowadzące inwestycje oraz nieruchomości) zostanie częściowo zapłacona przez GCH w gotówce. Szacuje się, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna kwota zostanie ustalona w momencie finalizacji transakcji, po uwzględnieniu dotychczasowych nakładów związanych z realizacją projektu).

Umowa z GCH przewiduje, że Ronson będzie wciąż zarządzać projektem Nova Królikarnia, tj. jego dalszą realizacją i sprzedażą mieszkań, na zasadach komercyjnych. Ronson i GCH dołożą starań, aby przejęcie Novej Królikarni przez GCH było praktycznie nieodczuwalne dla kontrahentów, jak i nabywców mieszkań.

Zmiana układu sił w akcjonariacie

Kapitał zakładowy Ronson Europe dzieli się obecnie na 272.360.000 akcji. Global City Holdings oraz Luzon Group posiadają pośrednio po 108.349.187 akcji Spółki, czyli po około 39,8%.

W wyniku planowanego odkupienia akcji własnych należących do GCH, z których Ronson Europe nie będzie mógł wykonywać prawa głosu, efektywne udziały pozostałych akcjonariuszy wzrosną. Luzon Group będzie mieć około 66% udział w głosach, a łączny udział akcjonariuszy mniejszościowych sięgnie około 34% (wobec około 20,4% obecnie).

Akcje własne, które nabędzie Spółka od GCH w ramach planowanej transakcji, zostaną następnie umorzone.

Niezbędne poparcie mniejszościowych akcjonariuszy

Zawarta umowa jest umową warunkową, a jej finalizacja zależy m.in. od uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcję. Walne zgromadzenie, podczas którego mają zapaść stosowne decyzje, odbędzie się 22 grudnia w siedzibie Spółki w Rotterdamie. Wstępne walne zgromadzenie odbędzie się natomiast 19 grudnia w Warszawie.

Podczas walnego zgromadzenia pod głosowanie zostaną poddane m.in. uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji odkupienia akcji własnych należących do GCH w celu ich umorzenia; oraz wyrażenia zgody na przejęcie wyłącznej kontroli przez Luzon Group bez konieczności ogłoszenia publicznego wezwania na wszystkie akcje Spółki. O ile pierwsza z powyższych uchwał wymaga zwykłej większości głosów, o tyle dla podjęcia drugiej uchwały konieczne jest uzyskanie zgody 90% akcjonariuszy mniejszościowych obecnych na walnym zgromadzeniu.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych