Zmiany z zarządzie Erbudhousemarket.pl - 09 września 2021 13:22


Udo Berner zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej spółki Erbud. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Jak podaje spółka w komunikacie, rezygnacja wynika z przyczyn osobistych. 

W konsekwencji zmian rada nadzorcza Erbud aktualnie liczy pięć osób, czyli minimalną liczbę określoną przez statut spółki i Kodeks Spółek Handlowych.