Alior Bank: 311, 2 mln zł straty netto w 2020 roku

Grupa Kapitałowa Alior Banku w 2020 r. odnotowała stratę netto w wysokości 311,2 mln zł wobec 248 mln zł zysku netto osiągniętego w 2019 r. - poinformował w piątek bank w sprawozdaniu za 2020 r.

Autor: PAP 26 lutego 2021 09:10

"Ze względu na szereg zdarzeń jednorazowych lub o charakterze zewnętrznym, w szczególności tych będących konsekwencją pandemii COVID-19, Grupa Kapitałowa Alior Banku w 2020 roku zrealizowała stratę netto w wysokości 311 mln zł, tj. wynik niższy niż 248 mln zł zysku netto osiągniętego 2019 roku" - poinformowano w opublikowanym w piątek sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 r.

Bank przekazał, że strata netto Grupy Kapitałowej Alior Banku (przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej) za 2020 roku wyniosła 311,2 mln zł, a wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) był w wysokości -4,68 proc. W 2019 roku zysk netto wyniósł 248,28 mln zł, a wskaźnik ROE 3,76 proc.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wskazano, do głównych przyczyn spadku zysku zaliczyć należy m.in.: utworzenie w czerwcu 2020 r. odpisów związanych z COVID-19 w wysokości 418 mln zł, z czego 270 mln zł wynikało ze zmian parametrów modeli, a 148 mln zł z odpisów i rezerw indywidualnych; utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat i prowizji związane z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem 11 września 2019 roku (tzw. małe TSUE) w kwocie 134 mln zł (negatywny wpływ na pozostałe koszty operacyjne); umorzenie aktywów niefinansowych związanych z zamykanym projektem T-Mobile Usługi Bankowe na kwotę 48 mln zł; spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bank oszacował w 2020 roku na 328 mln zł.

Podstawowy wskaźnik efektywności - wskaźnik Koszty/Dochody - wzrósł w 2020 roku do poziomu 46,96 proc., z 43,02 proc. w 2019 r. Jak wskazano, było to spowodowane przede wszystkim spadkiem przychodów odsetkowych wynikających z obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej, w okresie marzec - maj 2020 roku, referencyjnej stopy procentowej z poziomu 1,5 proc. do 0,1 proc.

"Na poziom wyniku finansowego wpłynęły również działania w zakresie zarządzania ryzykiem, które znalazły odzwierciedlenie w podwyższonych odpisach na ekspozycje kredytowe. W 2020 roku Bank zawiązał dodatkowe, nadzwyczajne odpisy i rezerwy w związku ze wzrostem oczekiwanych strat kredytowych (tzw. ECL - Expected Credit Loss) w wyniku pandemii COVID-19. Konserwatywne szacunki wysokości odpisów i rezerw zostały dokonane w okresie dużej niepewności przy zastosowaniu bezpiecznego marginesu" - czytamy.

W sprawozdaniu zapewniono, że pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego i rozpoznania negatywnych zdarzeń jednorazowych, "Alior Banku utrzymuje wskaźniki kapitałowe na bezpiecznych poziomach, znacznie powyżej minimalnych poziomów regulacyjnych, które pozwalają na dalsze zwiększanie akcji kredytowej".

"Bank dostosował swoją ofertę produktową do otoczenia niskich stóp procentowych oraz skutków wyroku TSUE dotyczącego zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty prze klienta kredytu konsumenckiego. Dodatkowo Bank prowadzi ciągły proces poprawy efektywności, którego celem jest ograniczenie bazy kosztowej" - czytamy.

Jak przekazano na 31 grudnia 2020 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej Alior Banku osiągnęła wartość 78,64 mld zł i była o 1,93 mld zł (o 2,5 proc.) wyższa w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.

Na koniec 2020 r. Alior Bank dysponował 674 placówkami (180 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami Private Banking, 13 Centrami Bankowości Korporacyjnej oraz 474 placówkami partnerskimi). Dodatkowo Bank posiadał na koniec 2020 roku 51 oddziałów w Rumunii. Na 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie w Grupie Alior Bank kształtowało się na poziomie 7878 etatów.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,91 proc. akcji należy do Grupy PZU. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych