NBP oczekuje spadku dynamiki kredytów mieszkaniowych do 7,3 proc. w IV kw. 2023Pap - 19 listopada 2021 11:54


Narodowy Bank Polski spodziewa się redukcji dynamiki kredytów mieszkaniowych z poziomu 10,9 proc. rok do roku w trzecim kwartale 2021 r. do 7,3 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2023 r. - wynika z opublikowanych w piątek prognoz NBP.

Bank centralny zaprezentował swoje prognozy dotyczące dynamiki akcji kredytowej w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 r.".

NBP wyjaśnił, że prognozy zostały opracowane z wykorzystaniem zestawu modeli wektorowej korekty (VECM, ang. Vector Error Correction Model). Scenariusz prognoz ma w tej klasie modeli charakter autoregresyjny i jest oparty wyłącznie na informacji pochodzącej z wartości analizowanych zmiennych zaobserwowanych w przeszłości. Dodano, że podejście takie umożliwia wykorzystanie mechanizmu zbieżności prognozowanych kategorii do średniej w długim okresie, co przekłada się na ograniczenie przeciętnego błędu prognozy.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Według wyników pochodzących z modelu, po niewielkim ożywieniu, którego zakończenie przewidywane jest na III kw. 2021 r. oczekiwana jest redukcja dynamiki kredytów mieszkaniowych w dalszej części horyzontu prognozy. Zmiany te nie są jednak szczególnie gwałtowne i sprowadzają się do ograniczenia tempa wzrostu z poziomu 10,9 proc. r/r w III kw. 2021 r. do 7,3 proc. r/r w IV kw. 2023 r." - napisano w raporcie.

Dodano, że trend ten jest zgodny z dotychczasową tendencją historyczną, obserwowaną w przypadku tej kategorii kredytów.

Jak czytamy w raporcie, ocena niepewności prognozy dynamiki kredytów mieszkaniowych pozwala stwierdzić, że w analizowanym okresie tempo wzrostu akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych nie powinno przekroczyć poziomu 12,5 proc. rok do roku w latach 2022-2023.

Dodano, że w analizowanym okresie brak jest oczekiwań dotyczących możliwości wystąpienia ujemnego tempa zmian kredytów w tej kategorii.