Ponad tysiąc indywidualnych spraw sądowych przeciwko PZU dot. kredytów hipotecznych w CHF

Na 30 czerwca poziom rezerwy na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych we franku szwajcarskim wynosił 438 mln zł; przeciwko Grupie PZU toczyły się 1043 indywidualne sprawy sądowe dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF - podało PZU.

Autor: PAP 26 sierpnia 2021 11:46

"Na 30 czerwca 2021 roku przeciwko Grupie PZU toczyły się 1043 indywidualne sprawy sądowe dotyczące walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, które zostały udzielone w latach ubiegłych o łącznej wartości przedmiotu sporu w kwocie 289 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku: 592 sprawy, o wartości przedmiotu sporu 160 mln zł)" - podała w czwartek Grupa Kapitałowa PZU w "Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku".

Jak przekazano, główna przyczyna sporu wskazywana przez powodów dotyczy kwestionowania zapisów umowy kredytu w zakresie stosowania przez Grupę PZU kursów przeliczeniowych i skutkuje roszczeniami dotyczącymi orzeczenia częściowej lub całkowitej nieważności umów kredytowych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"W I półroczu 2021 roku Grupa PZU w sprawach z powództwa kredytobiorców otrzymała 37 niekorzystnych wyroków sądowych, w tym sześć wyroków mających charakter prawomocny, oraz pięć korzystnych wyroków sądowych, w tym jeden wyrok prawomocny, mocą którego sąd umorzył powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu i oddalił powództwo o zapłatę" - napisano.

Przypomniano, że w 2020 roku było to odpowiednio: 36 niekorzystnych wyroków sądowych, w tym trzy wyroki mające charakter prawomocny stwierdzające nieważność umowy kredytu, oraz 13 korzystnych wyroków sądowych, w tym dwa wyroki prawomocne oddalające powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz powództwo o zapłatę w związku z nieważnością umowy kredytu.

"Na 30 czerwca 2021 roku poziom rezerwy na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych we franku szwajcarskim wynosił 438 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku: 436 mln zł)" - czytamy.

Spółka przekazała, że kwota ta obejmuje rezerwę na indywidualne istniejące sprawy sądowe, których stroną jest Grupa PZU, oraz rezerwę portfelową na pozostałe umowy walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, które są obciążone ryzykiem prawnym związanym z charakterem tych umów.

Spółka zapewniła, że zasady oszacowania tych rezerw na 30 czerwca 2021 roku, w tym parametry przyjęte w poszczególnych scenariuszach, były spójne z zasadami stosowanymi na 31 grudnia 2020 roku i zostały opisane szczegółowo w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

"Kolejne orzeczenia, a przede wszystkim oczekiwana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i możliwe rozwiązania sektorowe, które będą się pojawiać na rynku polskim w odniesieniu do walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim, mogą mieć wpływ na kwotę rezerwy ustaloną przez Grupę PZU i powodować konieczność zmiany poszczególnych założeń przyjętych w wyliczeniach. W związku z tą niepewnością możliwe jest, że kwota rezerwy ulegnie zmianie w przyszłości" - poinformowała spółka.

PZU przypomniało, że w grudniu 2020 roku Przewodniczący KNF przedstawił propozycję rozwiązania kwestii kredytów frankowych. W myśl tej propozycji banki miałyby zaoferować klientom ugody, zgodnie z którymi kredyt byłby rozliczany w taki sposób, jakby od początku był udzielony w PLN. Oprocentowanie kredytu byłoby uzależnione od stopy WIBOR oraz marży odpowiadającej poziomom marż w PLN oferowanym na rynku w okresie udzielenia kredytu. Spłaty dokonywane historycznie przez kredytobiorcę byłyby zaliczane na poczet spłaty odsetek i kapitału takiego teoretycznego kredytu w PLN, a jego pozostały do spłaty kapitał na dzień zawarcia ugody byłby dalej spłacany przez kredytobiorcę.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji. Do Grupy PZU należą m.in. Pekao i Alior Bank.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych