Przyspieszenie spraw frankowych w sądach

Sprawy frankowe nie muszą trwać latami. Sąd może zamknąć rozprawę na pierwszej sprawie i wydać wyrok.

Autor: HouseMarket.pl 31 stycznia 2017 11:51

Takie możliwości daje orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Najwyższego oraz ostatnie orzeczenie TSUE z 21 grudnia 2016 roku w sprawie Partner (C-119/15).

- Dotyczy to w szczególności spraw przeciwko Millennium oraz mBank, które mogą być zakończone w pierwszej instancji nawet w ciągu kilku miesięcy po wniesieniu pozwu – tłumaczy Barbara Garlacz, radca prawny specjalizujący się w problematyce kredytów powiązanych z walutą obcą.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Klauzule wpisane do rejestru

Przypomnijmy, cztery banki, tj. Millennium, mBank, DNB oraz BPH mają wpisane na podstawie orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klauzule odwołujące się do kursów walut (kupna lub sprzedaży) do rejestru postanowień  niedozwolonych UOKiK. Nieuczciwy charakter tych postanowień został powyższymi wyrokami przesądzony.

Wniosek taki wypływa z uchwały wydanej w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 roku, w której Sąd Najwyższy podkreślił cztery istotne aspekty rozszerzonej prawomocności materialnej wyroku SOKiK wydanego w toku kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy.

Uznał po pierwsze, że stanowi ona przeszkodę procesową do wytoczenia powództwa o ustalenie nieuczciwego charakteru postanowienia umowy o zbliżonej treści (negatywna płaszczyzna rozszerzonej prawomocności materialnej). Po drugie, że wyrok SOKiK wydany w toku kontroli abstrakcyjnej wzorca ma moc wiążącą czyli skutek prejudycjalny w postępowaniach indywidualnych, w których podnoszony jest zarzut abuzywności (pozytywna płaszczyzna rozszerzonej prawomocności materialnej).

Po trzecie uznał, że wyrokiem SOKiK związany jest przedsiębiorca, którego wzorzec był przedmiotem kontroli abstrakcyjnej (podmiotowe granice rozszerzonej prawomocności materialnej) oraz po czwarte, że wyrok SOKiK wiąże w swej sentencji co do treści normatywnej, a nie identycznego brzmienia zakwestionowanego postanowienia (przedmiotowe granice rozszerzonej prawomocności materialnej).

Wpis do rejestru katalizatorem procesów frankowych

Wyroki SOKiK dotyczące postanowień odsyłających do kursów walut obcych wykluczają możliwość ponownego badania zagadnienia abuzywności w sprawach indywidualnych, a tym bardziej możliwość odmiennego ustalenia w tym zakresie.

Poza zbadaniem czy powodowi przysługuje status konsumenta, a więc czy powód może powołać się na nieuczciwy charakter postanowień umowy, sąd w sprawie indywidualnej będąc związanym skutkiem prejudycjalnym wyroku SOKiK nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego, w tym z przesłuchania świadków, dowodów z opinii biegłych czy dokumentów, często wnioskowanych przez prawników banków, których celem jest próba dokonania ustaleń odmiennych niż dokonane już w prejudycjalnej kontroli abstrakcyjnej oraz przedłużanie postępowania.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych