Rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się projektem budżetu na 2022 r.

Projektem ustawy budżetowej na 2022 r. zakładającym dochody w wysokości 475,6 mld zł i wydatki 505,6 mld zł zajmie się we wtorek rząd, na posiedzeniu, które rozpoczęło się o godz. 11.00.

Autor: PAP 28 września 2021 11:31

Rada Ministrów zajmie się zarówno przyjętym wstępnie przez rząd w sierpniu projektem ustawy budżetowej na 2022 r., jak również projektem ustawy okołobudżetowej i projektem "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025".

Według projektu ustawy budżetowej w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zaplanowane na 505,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma nie przekroczyć 30 mld zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W założeniach makroekonomicznych do przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje m.in., że w 2021 r. PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc. (po spadku o 2,7 proc. rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 proc., a na koniec 2022 r. 5,9 proc. Natomiast wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w 2022 r. wyniesie 3,3 proc.

Rząd prognozuje, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3 proc. w ujęciu nominalnym. KPRM wskazała w komunikacie, że po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, w tym zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB, a także m.in. program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd we wtorek zajmie się także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. W projekcie zostały m.in. zawarte propozycje regulacji, dotyczących wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, które będą określane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Ministrowie zajmą się również we wtorek projektem "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025", który zawiera omówienie wielkości oraz struktury długu publicznego oraz kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, omówienie oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych, prezentację przewidywanych efektów realizacji strategii, w tym prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz parametrów ryzyka wraz z analizą wrażliwości na zmiany, a także analizę i prognozę wielkości gwarancji i poręczeń.

Rząd zajmie się także kwestia przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział w poniedziałek, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września. Objęte są nim 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Ministrowie omówią także projekt ustawy, w wyniku którego ma zostać powołany jeden podmiot prowadzący działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powstanie przez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Według resortu zdrowia nowy podmiot zagwarantuje skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej, utworzonej przez ministra zdrowia.

Rząd we wtorek omówi także przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych