70 mieszkań komunalnych w Białymstoku ze wsparciem BGKHouseMarket.pl - 12 stycznia 2016 13:12


70 rodzin z Białegostoku zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

W budynku przy ul. Gen. Józefa Bema w Białymstoku po trwającej 18 miesięcy budowie powstało 70 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3 tys. mkw. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie 30 proc. tej kwoty. Inwestycja jest pierwszym etapem realizacji zespołu trzech budynków komunalnych na osiedlu Bema. Budowę kolejnych dwóch budynków ze 101 lokalami Miasto planuje zakończyć jeszcze w tym roku.

W 2016 r. Białystok planuje także rozpoczęcie inwestycji przy ul. Borsuczej, w wyniku której powstaną kolejne 32 lokale. BGK przyznał na tę inwestycję dofinansowanie w kwocie blisko 1,8 mln zł.

Od 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu ponad 11 mln zł finansowego wsparcia na utworzenie 268 lokali socjalnych i komunalnych. W całej Polsce z rządowym wsparciem powstało już ponad 1070 przedsięwzięć, których łączna wartość przekroczyła 2,1 mld zł, a dofinansowanie wyniosło ponad 660 mln zł.

1 marca rusza kolejna edycja programu, w której gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 50 mln zł.